Gradnja, Arhitektura i Uređenje


[row][column four-fifths]

Građevinska knjiga je najvažniji segment u naplati izvedenih radova

Stoga je vrlo važno kako će građevinska knjiga izgledati

Kroz građevinsku knjigu radi se obračun izvedenih radova prema stavkama iz troškovnika

Građevinska knjiga usko je vezana uz primjenu Normativa za izvođenje građevinskih radova - Građevinske norme

Pravilnim korištenjem građevinskih normi u obračunu radova možete zaraditi

Danas postoji mnogo malih građevinskih tvrki i obrta, koje nemaju adekvatnih kadrova za izradu građevinske knjige.

Često se događa da zaboravite obraćunati neke na oko nevažne radove koje ste izveli. Često ne primjenite razne koeficijente kojima možete povećati količinu izvedenih radova. To su koeficijenti za otežane uvjete rada (visina, dubina, rastresitost. . .) Često odbijate otvore koje imate pravo obraćunati.

Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ u ruke”, ili sl.

U građevinsku knjigu upisuju se točni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova. Po potrebi, u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice.

Rukovodilac radova Izvođača i nadzori inženjer dužni su izrađivati potrebne obračunske nacrte koji se smatraju sastavnim dijelom građevinske knjige. Obračunski nacrti koji se smatraju sastavnim dijelom građevinske knjige, vode se u jednom primjerku na kopiju izvedbenog projekta.

Sve se promjene upisuju u više boja. Uz obračunski nacrt mogu biti priključeni i posebni značajniji detalji sa pozivom na građevinski dnevnik ili građevinsku knjigu, kada je, zbog čega i od koga naređena izmjena.

Obračunske nacrte potpisuju nadzorni inženjer i rukovodilac radova. Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka iz troškovnika ima svoj zasebni list.

Po završnom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju naručitelju. Podatke za građevinsku knjigu zajednički prikupljaju nadzorni inženjer i rukovoditelj radova, te krajem mjeseca upisuju količine radova izvršene u tom mjesecu sa računskom dokaznicom tih količina i potpisuju vjerodostojnost tih podataka.

Sve količine navedene u građevinskoj knjizi koje se naknadno ne mogu provjeravati, a ovjerio ih je nadzorni inženjer, smatraju se konačno utvrđenim količinama. Sve ispravke u građevinskoj knjizi moraju biti obostrano potpisane.

 
  Preuzmi list građevinske knjige za MS Excel:

   

[/column]

[column one-fifth]

[/column][/row]