tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kronologija gradnje Centra Mocire

11 godina s Vama!


Projekt koji se dugo iščekivao

Kronologija gradnje Centra Mocire

Autor: Dino Pavić
Dino_Pavic Kronologija gradnje Centra Mocire

27. 07. 2021. 1937
Centar_Mocire_Nino_Vitomir_Pavic Kronologija gradnje Centra Mocire
 FOTO by Nino Vitomir Pavić

Cilj provedbe projekta izgradnje Centra Mocire jest uključiti, ili bolje reći, spriječiti socijalno isključivanje osoba s invaliditetom iz društvene zajednice.


Ideja gradnje jedinstvenog centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama razvila se ranih 2000-tih godina kao direktni odgovor na očiglednu potkapacitiranost i neadekvatnost dotadašnjeg (i dosadašnjeg) prostora u kojem su obitavali zaposlenici i štićenici gradskih, državnih i civilnih institucija okupljenih oko jedne svrhe- pomoći najslabijim dijelovima našeg društva.

 

Prije gotovo 16 godina, točnije 16 . prosinca 2005. izdana je građevinska dozvola od strane Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko pravnih poslova, Klasa: UPI- 361-03/05-01/575, Urbroj: 2198-05-01-05-9 pravomoćna od 05.01.2006. godine za projekt Centar Mocire. Projekt je služio kao snažna emocionalna pozadina na fotografijama, dok se budućim korisnicima obećavao ulazak u nove prostore već u jesen 2008., pa 2009., pa 2010., pa možete i sami nastaviti niz.

 

Centar_Mocire_Nino_Vitomir_Pavic_23 Kronologija gradnje Centra Mocire

 

No krenimo redom: 5. studenog 2007. projekt je započela graditi tvrtka Alkom iz Splita, arhitektonski projekt potpisuje Tobis Inženjering d.o.o,  a financijsku konstrukciju zatvorili su Grad Zadar s 19 posto ili 8,5 milijuna kuna, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s 50 posto ili 22,5 milijuna kuna i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 31 posto ili 14 milijuna kuna. Dakle, riječ je o investiciji koja prelazi 45 milijuna kuna bez PDV-a.

 

Radovi su trebali biti završeni u ljeto 2009. godine.

 

Problemi s vođenjem i izvođenjem projekta počeli su vrlo rano, izbijanjem globalne recesije, političke nestabilnosti, “stezanjem remena”, probijanjem rokova zbog podzemnih tunela za koje se do tada nije znalo, zatim propašću Credo banke (izvor) koja je vlasnički bila povezana s izvođačem radova, zatim optužbom za gospodarski kriminal (izvor) te naposljetku i otvaranjem stečajnog postupka nad tim istim izvođačem, tvrtkom Alkom iz Splita. Također, nisu bili u potpunosti riješeni niti imovinsko-pravni odnosi pa tek 2013. godine Republika Hrvatska prepušta čestice u svom vlasništvu Gradu Zadru. Međutim, radovi su u potpunosti zaustavljeni 2013. godine. Izvođač je tvrdio da je građevina na 95% izgrađenosti (izvor). Pristupilo se tada pregovorima između grada i ministarstava, konkretno, tadašnjeg gradonačelnika Vrančića i ministra Jovanovića te su usuglasili kako će, sukladno pozitivnom mišljenju Državnog odvjetništva, od Ministarstva gospodarstva zatražiti da omogući prenošenje ugovora o izvođenju radova na izgradnji Centra “Mocire” s tvrtke Alcom d.o.o. na tvrtku Abes d.o.o. (izvor).

 

Do prijenosa nikada nije došlo, a u međuvremenu je i tvrtka Abes d.o.o. također završila u stečaju (izvor). Slijedom događaja koji će uslijediti može se ustvrditi da su od projekta odustali i grad koji je financijski bio preslab da sam iznese daljnje financiranje projekta, i ministarstva kojima je tada očigledno nedostajala politička volja da se projekt privede kraju. Zašto je tako, ne može se sa sigurnošću ustvrditi, ali vjerojatno je bilo potrebnijih i važnijih projekata koji su zahtijevali mnogo manje truda i ozbiljnosti. Uostalom, isto gradilište se ne može dva puta otvoriti - a politikantstvo između vladajuće garniture u gradu Zadru i na nacionalnom levelu možemo zaobići - jer ipak je, kako su svi do tada tvrdili, ovaj projekt uvijek bio iznad politike.

 

Uslijedilo je potpuno devastiranje građevine te prebacivanje odgovornosti između suinvestitora za koje nitko nije odgovarao. Naime, u Ugovoru o sufinanciranju iz 15. rujna 2005. godine nije definiran vlasnik nekretnine, odnosno upravitelj zgrade kojemu se objekt predaje na korištenje, pa tako nije bilo određeno niti tko bi se trebao brinuti o sigurnosti zgrade i zaštiti imovine.

 

Centar_Mocire_Hrvoje_Bajlo Kronologija gradnje Centra Mocire

 autor: Hrvoje Bajlo, 2018.

 

U travnju 2017. godine stvari su se konačno pomaknule s mrtve točke nakon što je Grad Zadar aneksom ugovora preuzeo ulogu investitora i obvezu da dovrši izgradnju centra koji je tada već bio potpuno devastiran. Nastavku gradnje se pristupilo 2019. godine nakon što je objekt više od pet godina bio prepušten na milost i nemilost svakojakim posjetiteljima. Do tada su štićenici i radnici udruga i škola za djecu i odrasle s posebnim potrebama, iz prenatrpanih i neadekvatnih prostora mogli samo s tugom i ljutnjom ukazivati na nepravdu, nečinjenje i nesposobnost odgovornih.

 

Propali izvođač nije obavio primopredaju gradilišne dokumentacije, odnosno građevinskih dnevnika, niti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i opreme, a koja je bila preduvjet za ishođenje uporabne dozvole po završetku preostalih radova. Gotovo je bilo nemoguće procijeniti vrijednost potrebnih radova te se pristupilo izvođenju radova po FIDIC-ovu (Fédération internationale des ingénieursconseils - Međunarodna udruga savjetodavnih inženjera) modelu ugovora, odnosno po “Crvenoj knjizi”.

Pregledom građevine došlo se do sljedećih zaključaka:

  • građevinsko-obrtnički radovi: uništeno je 60% interijera i 20% eksterijera objekta
  • elektroinstalacije i oprema: uništeno je i otuđeno 90% instalacija i opreme
  • instalacije i oprema: uništeno je i otuđeno 70% instalacija i opreme

(izvor)

 

Dovršetak građevine stajao je dodatnih 17 milijuna kuna. Zbog kompleksnosti obnove i dovršetka projekta, preprojektiranja i prilagodbe novim propisima, mnoštva suučesnika, što suinvestitora, što korisnika, što podizvođača, te ishođenja novih dozvola uz svu nanovo stvorenu dokumentaciju, mora se istaknuti tim voditelja projekta iz tvrtke Investinženjering d.o.o., tvrtku Krekić koja je izvodila građevinske radove te tvrtku Granda projekt d.o.o. koja je obavljala nadzor radova.

 

Centar_Mocire_iz_zraka Kronologija gradnje Centra Mocire

Površina građevne čestice iznosi 15.427,0 m2. Površine zgrade iznosi 5091,75 m2, a građevinska bruto površina 7969,69 m2. - google maps

 

Centar_Mocire_dida_Bozo Kronologija gradnje Centra Mocire

Sportska dvorana s pomoćnim prostorijama na sjeveru postojećega dijela uz prostor škole.

Autor: forumaš sc foruma - dida Božo

 

  • Objekt se dijeli na četiri cjeline od kojih je jedna predviđena za socijalnu skrb, odnosno za smještaj osoba s invaliditetom. U njoj su predviđeni apartmani koji se sastoje od kupaonice, kuhinje, dnevnoga boravka i soba.
  • U dijelu predviđenome za socijalnu skrb nalaze se zajednički dnevni boravci, multimedijalna prostorija, prostorije za provedbu terapija, radionice, sanitarni blokovi te uredi i arhiva.
  • U dijelu u kojemu je predviđen vrtić nalaze se prostorije namijenjene za boravak djece, radionice, garderobe, sanitarne prostorije, uredi i spremišta.
  • Školski se prostor sastoji od učionica, zajedničkih kabineta, učionica namijenjenih za likovni, tehnički i domaćinstvo, sanitarnih čvorova, garderobe i sportske dvorane.
  • Zajednički prostor čine kuhinja, prostorije za pripremu hrane, blagovaonica, sanitarije, garderobe i spremišta. Svaki dio ima poseban pristup iz vanjskoga prostora.

 

Centar_Mocire_tlocrt Kronologija gradnje Centra Mocire 

Centar_Mocire_tlocrt_1 Kronologija gradnje Centra Mocire

Centar_Mocire_tlocrt2 Kronologija gradnje Centra Mocire

 

Investiciju u ovaj projekt jako je teško procijeniti. Informacije se ne mogu pronaći na jednom mjestu, niti je dostupan službeni podatak, a u vremenskom periodu od gotovo 15 godina i sama vrijednost novca nije ista. Na prvotnih 45 milijuna kuna bez PDV-a koji nisu u potpunosti realizirani, treba nadodati nepoznat iznos naplaćenih vantroškovničkih radova, zatim još 17 milijuna kuna za dovršetak radova i 10-tak milijuna kuna za uređenje koje je još uvijek potrebno do kraja provesti. Ukupno, uz inflaciju, vrijednost ulaganja u Centar Mocire diže se na razinu od 80 do 90 milijuna kuna s PDV-om što ga čini jednim od najvećih projekata koji nije sufinanciran sredstvima Europske Unije u Zadru.

 

Ovaj značajan projekt namijenjen je osnovnoj školi Voštarnica, štićenicima dječjeg vrtića Latica i udruzi Svjetlo, a 31. svibnja 2021. godine useljeni su prvi stanari dječjeg vrtića Latica.

 

“Ovo se čekalo preko petnaest godina, uz sve moguće političke prepirke, tehničke zastoje i razna druga odstojanja, ali dočekalo. Centar Mocire više nije nostalgično, razrušeno, napušteno i tugaljivo mjesto političkih prepirki i zaborava najpotrebitijih. Naš vrtić konačno je započeo s radom na novom mjestu i u novom prostoru, u potpunosti prilagođenom djeci i njihovom potrebama” - kaže Daniela Dunat Amon čiji mališan polazi “Laticu” (izvor).

 

Centar_Mocire_Dida_Bozo1 Kronologija gradnje Centra Mocire

 

Centar_Mocire_Nino_Vitomir_Pavic_16 Kronologija gradnje Centra Mocire

 Autor: forumaš sc foruma dida Božo

 

*Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osoba s invaliditetom jest osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. U Zadarskoj županiji, prema podacima iz 2013., živi 16.245 osoba s invaliditetom, od čega 10.931 muškarac (67 %) i 5314 žena (33 %). Prema tome, osobe s invaliditetom čine 9,6 % ukupnoga stanovništva Zadarske županije. U dječjoj populaciji (do 19. godine) udio je 7%.

 

 

 

 


gzd Kronologija gradnje Centra Mocire