tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Pravo na parking

11 godina s Vama!

Pravo na parking

Pravo na parking
odvjetnikom Tadiša Milošević
Odgovor na pitanje čitatelja: odvjetnikom Tadiša Milošević

Pitanje čitatelja gzd portala:
2005. godine kupila sam dozvoljenu gradnju na postojećem objektu. Sagradila sam stubište, dozidala kat i krovište.
Prodavač mi je cijelo vrijeme obećavao u dvorištu parking ali nije učinio ništa i na kraju je umro. Njegov nećak - nasljednik sada od mene traži suglasnost da sagradi sebi garažu.
Iako u kupoprodajnom ugovoru ne piše niti da imam niti da nemam pravo na dio zemljišta, zanima me imam li pravo? U zemljišnim knjigama stoji da on ima 3/4 kuće, a ja 1/4. Etažirano je.
Imam li pravo na četvrtinu zemljišta?
Odgovor odvjetnikom Tadiša Milošević:
Ukoliko je Čitatelju prodano pravo građenja (pretpostavljam da na to misli kad kaže dozvoljena gradnja jer taj izraz u pravu ne postoji), u biti je prodano pravo da na tuđem zemljištu ili objektu nešto sagradi i ima u vlasništvu (najčešće uz određeni dugi rok 99 godina ili sl.) u tom slučaju nema pravo na dio zemljišta, osim ako je prilikom etažiranja njena stambena jedinica povezana s dijelom zemljišta kao zajedničkim dijelom nekretnine, tada ima. Ukoliko zgrada i čestica imaju isti zemljišnoknjižni broj, pa je ona vlasnica 1/4 te čestice u zemljišnoj knjizi onda je vlasnica i 1/4 dijela zemljišta, odnosno ukoliko joj je  u istom takvom slučaju dano pravo građenja u ugovoru na 1/4 dijela čestice. Dakle odlučno je to da li je kuća - zgrada jedna čestica zajedno sa zemljište samo ispod građevine, a dvorište druga čestica (drugi zemljišnoknjižni broj koji se ne navodi u ugovoru) tada nema pravo ili obrnuto da su kuća i dvorište jedna nekretnina kada ima pravo ili temeljem etažiranja  ili samog ugovora. U svakom slučaju za gradnju garaže će mu trebati suglasnost drugog suvlasnika i međuvlasnički ugovor kojim će se utvrditi da ta garaža pripada u vlasništvo isključivo Čitatelju iako je sagrađena na čestici u suvlasništvu.