tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Gradnja krova bez dozvole

11 godina s Vama!

Gradnja krova bez dozvole

Gradnja krova bez dozvole
MARUL PROJEKT j.d.o.o.
Odgovor na pitanje čitatelja: MARUL PROJEKT j.d.o.o.

Pitanje čitatelja gzd portala:
Zanima me za koliko se moze dignuti krov bez dozvole? I da li je potrebna dozvola za okretanje krova, da ima drugaciji pad?
Odgovor MARUL PROJEKT j.d.o.o.:
Krov se bez ishođenja građevinske dozvole može dignuti za najviše 60 cm u slučaju da je predmetna zgrada ozakonjena kao nezavršena, pa se kroz glavni projekt završavanja nezavršene zgrade može izvesti  novi krov sa nadozidom do 60 cm. U ostalim slučajevima (zgrada legalizirana kao završena ili izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta) krov se može zamijeniti ali bez dizanja nadozida. Za navedene radove treba izraditi glavni projekt koje je potrebno imati na gradilištu.  Za okretanje krova bi se trebala ishoditi građevinska dozvola.

MARUL PROJEKT j.d.o.o.
Arhitektonske djelatnosti
Poljski prilaz 7, Zadar
mob: +385 098 877 330