tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Dozvola za zatvaranje vrta u stambenoj zgradi

11 godina s Vama!Dozvola za zatvaranje vrta u stambenoj zgradi

Dozvola za zatvaranje vrta u stambenoj zgradi
Nikša Bilić, dipl. ing. arh.
Na pitanje čitatelja odgovara Nikša Bilić, dipl. ing. arh.

Pitanje čitatelja gzd portala:
Vlasnik sam stana sa pripadajućim vrtom od 20m2. Želio bih isti zatvoriti u svrhu dobivanja dvije sobe. Suglasnost stanara zgrade imam. Zanima me daljnja procedura oko dozvola i da li postoji zakonska prepreka za takvu vrstu radova s obzirom da bi na taj način promijenio izgled zgrade.

Odgovor Nikša Bilić, dipl. ing. arh.:
Potrebno je tražiti građevinsku dozvolu za nadogradnju, sa cijelim projektom koji sadrži sve dijelove, arhitekturu, statiku, struju , vodu... potrebno je također proći postupak izdavanja prethodnih suglasnosti nadležnih tijela, potom potvrde glavnog projekta i tek po prikupljenim svim potvrdama ide se na izdavanje građevinske dozvole, a pitanje je dali će dobiti dozvolu arhitekta za promjenom izgleda zgrade, ako je zgrada nova i arhitekt je živ taj se dio dogovara sa njim, ako je zgrada stara i arhitekt nije živ, onda to rješava nadležno tijelo koje izdaje građevinsku dozvolu. Jeftinije rješenje bi moglo biti prodaja nekretnine i kupnja druge, odgovarajuće kvadrature.