tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Dozvole i suglasnosti kod nadogradnje kata

Dozvole i suglasnosti kod nadogradnje kata

Dozvole i suglasnosti kod nadogradnje kata
Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt
Odgovor na pitanje čitatelja: Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt

Pitanje čitatelja gzd portala:
Da li je moguće dignuti kat na postojećem objektu, na moru, tri su suvlasnika (moja mama većinski), da li nam trebaju dozvole od ostalih suvlasnika kiji nisu u Hrvatskoj i ne javljaju se godinama. Koja je procedura?
Odgovor Nikša Bilić d.i.a., ovlašteni arhitekt:
Potrebne su Vam pisane suglasnosti svih suvlasnika na objektu. 

Pitanje je dali je objekt etažiran ili nije i dali je dio koji mislite nadograditi iskuljčivo u vašem etažnom vlasništvu. 

Ukoliko nije morat ćete dogovoriti cijeli postupak s ostalim suvlasnicima. 

Ishođenje dozvole/akta za gradnju podrazumijeva i čisto vlasništvo ili u vašem slučaju međuvlasnički ugovor.