gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

Nadogradnja postojećeg objekta

Nadogradnja postojećeg objekta
Prostor-Split d.o.o.
Odgovor na pitanje čitatelja u suradnji s tvrtkom Prostor-Split d.o.o.

Pitanje čitatelja gzd portala:
LOGO_PROSTOR Nadogradnja postojećeg objekta
Posjedujemo građevinsku dozvolu za objekt koji je sagrađen do prve ploče sa terasom i sve je u gabaritima dozvole.

Da li bez izmjene građevne dozvole možemo napraviti slijedeće:
- da li na donju terasu možemo produžiti ploču iznad kako bi bila natkrivena (dužina 2,5m i širina 10m)
- da li možemo staviti niži krov, umjesto gornje etaže u punoj visini stavili bi niže podkrovlje ?

Ako se vaš plan ne uklapa u navedeno, provjerite i ostatak pravilnika "PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA NN112/2017".
Odgovor Prostor-Split d.o.o.:
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
Slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade.

Bez građevinske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom

Na postojećoj zgradi kojima se: 
a) spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio 
b) izvode krovne kućice 
c) podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m 
d) dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima; 

Ako se vaš plan ne uklapa u navedeno, provjerite i ostatak pravilnika "PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA NN112/2017"