gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

Rekonstrukcija kosog krova s ravnim krovom

Rekonstrukcija kosog krova s ravnim krovom
MARUL PROJEKT j.d.o.o.
Odgovor na pitanje čitatelja u suradnji s tvrtkom MARUL PROJEKT j.d.o.o.

Pitanje čitatelja gzd portala:
Može li se na legaliziranom objektu s klasičnim krovom zamjeniti taj krov ravnim u smislu adaptacije? Potkrovlje bi trebalo biti druga etaža?



Odgovor MARUL PROJEKT j.d.o.o.:

  

Može, ali uz ishođenje građevinske dozvole.

  

Bez ishođenja građevinske dozvole se može postojeća krovna konstrukcija zamijeniti novom (bez povećanja nadozida) ili umjesto postojećeg dvostrešnog krova izvesti ravni (potrebno je prijaviti gradnju i na gradilištu imati glavni projekt).

  

  

MARUL PROJEKT j.d.o.o.
Arhitektonske djelatnosti
Poljski prilaz 7, Zadar
mob: +385 098 877 330