tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Dokumentacija za prenamjenu poslovnog prostora u stambeni

11 godina s Vama!

Dokumentacija potrebna za prenamjenu poslovnog prostora u stambeni

Dokumentacija potrebna za prenamjenu poslovnog prostora u  stambeni
arhitektonski ured PROSTOR & JA
Odgovor na pitanje čitatelja: arhitektonski ured PROSTOR & JA

Pitanje čitatelja gzd portala:
prostorja Dokumentacija za prenamjenu poslovnog prostora u stambeni
U procesu sam kupnje poslovnog prostora, koji bih prenamjenila u stambeni. Zanima me koja dokumentacija mi je potrebna.
Odgovor arhitektonski ured PROSTOR & JA:

Prvo je potrebno utvrditi je li zgrada etažirana. Ukoliko je zgrada etažirana, prema Zakonu o prostornom uređenju, članak 151. ako se ništa ne mijenja u prostoru potrebno je predati zahtjev za prenamjenom prostora.
 
Zahtjevu za prenamjenu prostora potrebno je priložiti:

1. Dokaz vlasništva građevine (ili njezine samostalne uporabne cjeline)

2. Dokaz da se radi o postojećoj građevini, uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimku izvedenog stanja odnosno snimku postojećeg stanja.

3. Akt za uporabu građevine ili drugi dokaz da se građevina može koristiti

4. Suglasnost nadležnog tijela, ukoliko se radi o prenamjeni nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili njegova dijela

5. Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ukoliko zgrada nije etažirana, najbolje je potražiti odgovor u nadležnoj gradskoj instituciji.


https://www.prostor-i-ja.hr/