tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Nadogradnja kuće i iskorištenost terasa

11 godina s Vama!

Nadogradnja kuće i iskorištenost terasa

plans Nadogradnja kuće i iskorištenost terasa
arhitektonski ured Prostor&ja
Odgovor na pitanje čitatelja: arhitektonski ured Prostor&ja

Pitanje čitatelja gzd portala:
prostorja Nadogradnja kuće i iskorištenost terasa
Planiramo kupiti kuću te raditi adaptaciju koja je potrebita u mjestu Sv. Petar. Imamo nekoliko
pitanja u vezi nekretnine te bi nam vaša pomoć bila od velike pomoći.

1.) Možemo li terase prenamijeniti tj. zatvoriti u zatvoreni stambeni dio bez ishodovanja ikakvih dozvola pošto su terase ucrtane kao dio kuće tj cjeline.

2.) Postoji li mogućnost nadogradnje kata, kuća se nalazi 100 metara od mora, kuća je samostojeća? Kakva je procedura i što s prikupljanjem potrebne dokumentacije, ako je uopće moguće s obzirom na površinu placa od
315 m2. Kuća sadrži prizemlje i prvi kat. 

3.) Postoji li mogućnost nakon zatvaranja sadašnjih terasa nadograditi na taj dio nove terase i tako povećati površinu objekta?

Vizualno gledano to je lako izvedivo pošto je kuća i plac pravilnog oblika, kuća je na dnu placa uz sami rub, gledajući iz naše nestručne/laičke perspektive i ne poznavajući urbanistički plan naselja. Mi smo u glavi iskombinirali što i kako bismo, a i nakon toga bi bilo dovoljno prostora, a susjedima ne smetamo jer su nam iza leđa, naprijed je cesta pa tek tada slijedi kuća.
Kuća je površine 106 m2 od toga 53 m2 čine terase (prizemlje i kat), a ukupna površina čestice je 315 m2. 
Kuća se sastoji od prizemlja, prvog kata i terasa u prizemlju i na katu.
Posjedujemo, uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu prije 15.2.1968. te uvjerenje iz katastra aerofotogrametrijskim snimanjem 1975.g. iz zraka. Identifikacijom je utvrđeno da je na objekt označen kao 'A' lociran na tom k.č. prikazan na snimci iz zraka izrađenoj temeljem snimanja iz zraka obavljeno 1967.g.
Preslik katastarskog plana područnog ureda za katastar, kopiju snimke iz zraka iz 1967.g. s označenom česticom i nekretninom.
Izvodom iz posjedovnog lista (katastar) je vidljivo kako je ukupna površina 315 m2, od toga kuća 106 m2 te vrt 209 m2 dok je u izvatku iz zemljišne knjige (gruntovnice) 260 m2.
Odgovor arhitektonski ured Prostor&ja:

Terase po pravilniku o obračunu površina ne ulaze u bruto površinu kojom se računa koeficijent iskoristivosti. Zatvaranjem terasa taj se koeficijent povećava te se shodno tome mijenjaju  i lokacijski uvjeti.

U slučaju mijenjaja lokacijskih uvjeta potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu (sa svim potrebnim mapama glavnog projekta) za rekonstrukciju postojeće građevine. Isto se odnosi i na proširenje terasa s obzirom da se mijenja tlocrtna površina i koeficijent izgrađenosti te je u ovom slučaju potreban i geodetski projekt kao sastavni dio glavnog projekta.

Bitno je za napomenuti da je potrebno pogledati u prostornom planu da li je povećanje koeficijenata uopće moguće, odnosno da li je objekt već izgrađen ''maksimalno''.

Prije ulaska u sam proces savjetujemo detaljno iščitavanje prostornog plana, koji je različit za svaki grad / općinu.

U njemu piše koliko građevina mora biti udaljena od međa, koeficijenti iskoristivosti i izgrađenosti, katnost, minimalna površina čestice i slični lokacijski pokazatelji.

S time Vam mogu pomoći referenti za gradnju u jedinici lokalne samouprave, koji najčešće imaju termine za konzultacije.