tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Nezavršen krov na legaliziranoj obiteljskoj kući

11 godina s Vama!

Nezavršen krov na legaliziranoj obiteljskoj kući

plans Nezavršen krov na legaliziranoj obiteljskoj kući
Prostor&Ja
Odgovor na pitanje čitatelja: Prostor&Ja

Pitanje čitatelja gzd portala:
prostorja Nezavršen krov na legaliziranoj obiteljskoj kući
Imamo legaliziranu zgradu za stanovanje. Nakon parcelacije zemljišta naša parcela ostala je premala i ne možemo dobiti dozvolu za nadogradnjiu objekta koji prokišnjava. Da li možemo dignuti krov bez građevinske dozvole. Objekt ima 37m2.
Odgovor Prostor&Ja:

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi (prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima):

1. Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu (u vašem slučaju mehanička otpornost i stabilnost te higijena zdravlje i okoliš). U ovom slučaju to je sanacija postojećeg krova.

2. Podizanje nadozida za 60 cm, ali i tada mora biti sukladno prostornom planu i koeficijentima.

Treća opcija je:

"Iznimno od stavka 2. ovoga članka protivno prostornom planu može se izraditi glavni projekt za:

2. rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena sa ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida."