tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kolika je debljina podloge sa postavljenim podnim grijanjem?

11 godina s Vama!

Kolika je debljina podloge sa postavljenim podnim grijanjem?

Kolika je debljina podloge sa postavljenim podnim grijanjem?
Uponor
Odgovor na pitanje čitatelja: Uponor

Pitanje čitatelja gzd portala:
logo Kolika je debljina podloge sa postavljenim podnim grijanjem?
Koliko su debele cijevi podnog grijanja i kolika je visina podloge skupa sa podnim grijanjem, prije postavljanja podne obloge?
Odgovor Uponor:

Cijevi za podno grijanje su različitih promjera i krecu se od 9,9 mm, 16 mm, 20 i 25 mm, a izabiru se ovisno o tipu objekta u koji se podno grijanje ugrađuje. Uponor u ponudi ima različite visine rastera od 12 mm (za naknadne renovacije pa sve do ukupne visine od 52 mm). Izbor rastera ovisi o tome koliko ima visine za ugradnju podnog grijanja, pa i o tome ovisi i visina ugradnje podog grijanja s estrihom - od cca 2 cm do cca 12cm.