tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kako izvesti spoj stiropora sa kamenim pragovima?

11 godina s Vama!

Kako izvesti spoj stiropora sa kamenim pragovima?

Kako izvesti spoj stiropora sa kamenim pragovima?
Art-Visum d.o.o
Odgovor na pitanje čitatelja: Art-Visum d.o.o

Pitanje čitatelja gzd portala:
Naslijedio sam staru kamenu kuću u Istri. Kuća je dograđena i nadograđena Porotherm opekom debljine 30cm. Svi otvori na kući imaju kamene pragove (erte) dimenzije 15X15cm. Pragovi su ugrađeni tako da su 8 cm u zidu a preostali dio od 7cm je izvan zida. Oblaganje fasade bi trebalo izvesti sivim (grafitnim) stiroporom debljine 5 cm. Kako izvesti spoj stiropora sa kamenim pragovima? Kako se obračunava tako izvedena fasada sa otvorima koji nemaju uložine (špalete)?
Odgovor Art-Visum d.o.o:
profil-1 Kako izvesti spoj stiropora sa kamenim pragovima?

Na takve rubne završetke se ugrađuje rubno-završni profil u debljini 3mm, odnosno 6mm ako želite da se taj završetak malo ističe. Ispod njega u spoju EPS-a i erte se ugrađuje polistireinsko uže u debljini 6 do 10mm ili jednostavnije dobavljivo komprimirana brtvena vrpa od impregnirane meke pjene koja ekspandira u punoj površini između erte i Etics sustava.
 
Napominjem da se prije završnog sloja treba povući trajno-elastična fuga po rubno-završnom profilu u spoju sa ertom. U konačnici, spoj erte i fuge je diletiran ali ujedno i spojen. Dva različita materijala poput etics sustava i prirodnog kamena će uvijek pucati u širini do 1mm. Bitno je da je diletacijski spoj pravilno napravljen da ne napravi štetu samom etics sustavu. Slika profila u prilogu.


Ako su erte sa vanjskim gabaritima manje od 3m2, one ulaze u konačni obračun površine fasade. Izrada špaleta se može smatrati izradom diletacijskog spoja između erte i etics sustava. Erte većih površina ( iznad 5m2) se odbija sva površina od 3m2 pa nadalje, bez dodavanja špaleta ( kojih i nema ).
 
 

Art-Visum d.o.o

A.G.Matoša 28, Jastrebarsko

web: www.art-visum.hr
mob: +385 95 3322 111
mob: +385 95 3893 113