tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Trebam li dozvolu za povećanje nadozida na ravnom krovu, dodavanje montažnih stepenica i pergole?

11 godina s Vama!

Trebam li dozvolu za povećanje nadozida na ravnom krovu, dodavanje montažnih stepenica i pergole?

Trebam li dozvolu za povećanje nadozida na ravnom krovu, dodavanje montažnih stepenica i pergole?
Arhitektica
Odgovor na pitanje čitatelja: Arhitektica

Pitanje čitatelja gzd portala:
Imam nedovršenu kuću prizemnicu sa ravnim krovom, odnosno samo sa ravnom dekom. Sada bih želio staviti fasadu na kuću i urediti taj ravni krov da bude sa sveukupnom izolacijom sve kako treba pa bih na krovu podigao nadzid od 60 cm da mogu na njega pričvrstiti foliju od izolacije ravnog krova. Osim toga uz kuću bih dodao i metalne montažne stepenice da se može penjati na taj ravni krov kada bude uređen.

Trebam li za te radove građevinsku dozvolu ili bilo kakvu drugu dozvolu?

Mislio sam nakon uređenja na ravni krov postaviti pergolu da se može ravni krov koristiti kao sunčalište. Ima li tu kakvih pravnih zapreka za ovo i trebam li za to kakvu dozvolu?
Odgovor Arhitektica:
Ako je kuća legalizirana kao nedovršena, potrebno je izraditi glavni projekt te nakon tehničkog pregleda ishoditi uporabnu dozvolu. Pergola na krovu i stepenice su zahvati koji bi trebali biti obuhvaćeni rekonstrukcijom objekta, za što treba građevinska dozvola, budući da krov postaje terasa s pristupom.