tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kakve su dozvole potrebne za dizanje kata na postojećoj kući?

11 godina s Vama!

Kakve su dozvole potrebne za dizanje kata na postojećoj kući?

Kakve su dozvole potrebne za dizanje kata na postojećoj kući?
Nimar arhitektura
Odgovor na pitanje čitatelja: Nimar arhitektura

Pitanje čitatelja gzd portala:
nimar Kakve su dozvole potrebne za dizanje kata na postojećoj kući?
Zanima me kakve su dozvole potrebne za dizanje kata na postojecoj kuci? Koliko bi okvirno takve dozvole mogle kostati? Postojeca kuca sastoji se od podruma, prizemlja, te ploce, trenutno nema krova. Molim Vas upute kakva je procedura u ovakvim situacijama?
Odgovor Nimar arhitektura:
Za nadogradnju postojeće stambene zgrade potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade.
Uvjet je da postojeća zgrada ima važeću građevinsku dozvolu ili izdano Rješenje o izvedenom stanju.

Cijena izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole ovisi o kompleksnosti zahvata i kvadraturi.

Ako posjedujete jednu od navedenih dozvola, prije izrade projektne dokumentacije, potrebno je provjeriti u Prostornom planu da li vam se dozvoljava nadogradnja kata obzirom na urbanističke uvjete.

Ako je građevina ozakonjena kao nedovršena sa ravnim krovom, bez građevinske dozvole ali u skladu sa glavnim projektom može se izvesti kosi krov bez nadozida ili sa nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole.