gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 


ACO SAKU poklopac za odvodnju


ACO SAKU poklopac za odvodnju

Kontakt


ACO SAKU je kanalizacijski poklopac iz polipropilena visoke čvrstoće. Isporučuje se u crnoj boji, namijenjen je privatnim rezidencijama za razred opterećenja B125 prema HRN EN 124.

Karakteristike:

  • Lagan, masa samog poklopca 9 kg
  • Zaključavanje sigurno uslijed prometa
  • Postojan izgled
  • Lagano i sigurno rukovanje
  • Visoka čvrstoća Polypropylena
  • BEKU okvir - polipropilenski okvir obložen betonom
  • Razred opterećenja B125 prema HRN EN 124
  • Vodotijesnost i plinotijesnost pri atmosferskom pritisku (dvostruko zaključavanje, M12)Ostali proizvodi: ACO Građevinski elementi d.o.o.

Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji
ACO_kerb_PB_SS_u_kocki ACO SAKU poklopac za odvodnju
ACO kerb PB / SS
Rubnjaci za zaštitu zidova u prehrambenoj industriji
kn
Univerzalni sustav odvodnje
MultiDrain_profile_compressed ACO SAKU poklopac za odvodnju
Multiline
Univerzalni sustav odvodnje
kn