tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Tehnoplast tehnologija montažne kamene fasade

11 godina s Vama!Tehnoplast tehnologija montažne kamene fasade


Tehnoplast tehnologija montažne kamene fasade


Kontakt


Najšira paleta proizvoda za fasadne sustave u TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. razvijena je za fasade sa kamenim pločama. Ovi elementi su takođe pogodni za slične materijale kao što je naprimjer mramor.

U ovisnosti o projektnim zahtjevima postoje razne kombinacije elemenata. Elementi su međusobno kompatibilni pa postoj mogućnost kombiniranja i u najzahtjevnijim situacijama. Kameni fasadni sustavi najviše se razlikuju po sustavima kopčanja i montaže kamenih ploča.

Postoje dva sustava montaže kopči za kamenu fasadu:

- u jednom se kopča zalijeva sa ljepilom u prethodno izbušeni provrt u kamenu na stražnju stranu, te kopča ostaje „nevidljiva“, to jest ne vidi se sa frontalne strane pa ovakva fasada ima lijep izgled.

- u drugom slučaju kopča se nasadi na kamenu ploču te se kopča i kamen mogu rastaviti. Ovdje kopča nasjeda na razne utore pa je vidljiva između fuga kamenih ploča. Prednost ovog sustava je jednostavnija priprema za montažu

Pri gradnji fasade potrebno je postići kvalitetne horizontalne i vertikalne spojeve ploča na rubovima zidova. Na ovakvim mjestima vertikalni nosivi profili i ostali dijelovi podkonstrukcije su posebno opterećeni djelovanjem vjetra na rubovima zgrada kao i samom težinom fasadnih ploča.Proizvođač: Tehnoplast Profili d.o.o.

Ostali proizvodi: Tehnoplast profili & Palijan d.o.o.

Sustav samoventilirajućih fasada
mnbghjk Tehnoplast tehnologija montažne kamene fasade
Tehnoplast Alubond višeslojni fasadni sustav
Sustav samoventilirajućih fasada
kn
Proizvođač: Tehnoplast Profili d.o.o.