tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi


Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi


Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi


Kontakt


Kod kondenzacijske tehnike se ne koristi samo toplina koja nastaje pri sagorijevanju loživog ulja ili plina, već i toplina koja kod obične tehnike grijanja obično ostane neiskorištena. Kondenzacijski kotlovi gotovo u potpunosti izvlače toplinu koja je sadržana u dinmnim plinovima te je također pretvaraju u toplinu za grijanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacijski kotlovi opremljeni radijalnim izmjenjivačima topline od nehrđajućeg čelika koji dimne plinove prije odvođenja u dimnjak tako rashlade da se u njima sadržana vodena para ciljano kondenzira, a oslobođena se toplina dodatno prenosi u sustav grijanja.

Grijanje na ulje: zbog učinkovitosti kondenzacijskih kotlova tvrtke Viessmann i najvišeg stupnja iskorištenja od 98 posto (u odnosu na gornju ogrjevnu vrijednost (vrijednost Hs)), kod pretvaranja loživog ulja u toplinu dajete aktivan doprinos učinkovitom korištenju resursa i uštedi energije.Proizvođač: Viessmann d.o.o.

Ostali proizvodi: Viessmann sustavi grijanja i hlađenja

 Akumulacijski sustav grijanja
Medjuspremnik_topline Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Međuspremnik za akumulaciju topline za električni kotao
 Akumulacijski sustav grijanja
kn
Proizvođač: Viessmann
Grijanje neovisno o fosilnim gorivima
Elektrini_kotao Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Energetski učinkovit električni kotao za grijanje bez priključka na fosilna goriva i plin Viessmann VITOTRON 100
Grijanje neovisno o fosilnim gorivima
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Stvorite kod kuće atmosferu sličnu onoj u prirodi
prociscivac Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Pročišćavač zraka Viessmann HL-OP-15 sa 6 stupanjskim sustavom filtracije
Stvorite kod kuće atmosferu sličnu onoj u prirodi
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Viessmann VITODENS 100-W/111-W
Zidni_plinski_kondenzacijski_kotao Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Zidni plinski kondenzacijski kotao Viessmann VITODENS 100-W/111-W
Viessmann VITODENS 100-W/111-W
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Električna energija
Viessmann_fotonaponska_instalacija Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann tehnologija fotonaponskog sustava za obnovljive izvore energije
Električna energija
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Solarni kolektori
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_solarna_instalacija Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann instalacije solarne termike za besplatnu toplinu Sunca
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_plinski_MatriX_plamenik Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann plinski MatriX plamenik sa dugim vijekom trajanja
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_plinski_kondezacijski_ureaji Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann plinski kondezacijski uređaji za učinkovito grijanje na plin
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Pasivno i aktivno hlađenje
Viessmann_pasivno_i_aktivno_hlaenje_uz_pomo_dizalica_topline Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Sustav pasivnog i aktivnog hlađenja s pomoću Viessmann dizalica topline
Pasivno i aktivno hlađenje
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_velika_dizalica_topline_rasolina_-_voda_VITOCAL_300-G_PRO Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann velike dizalice topline za učinkovita rješenja profesionalne primjene
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_VITOCAL_161-A Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann energetski učinkovita dizalica topline za toplu i higijenski ispravnu vodu
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
jhjhgkjg Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann split dizalice topline zrak / voda jednostavne regulacije i komforne upotrebe
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
fdhgfhfhjgj Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann monoblok dizalica topline zrak/voda za vanjsku ugradnju VITOCAL 100-A
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
jhgjghjfj Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Viessmann dizalica topline rasolina / voda s jednostavnim principom i učinkovitim djelovanjem
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.