tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate

11 godina s Vama!Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate


Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate

Kontakt


Tko danas ulaže u novo grijanje, dobro ga je savjetovati da ugradi kondenzacijski kotao. Gledajući kretanje cijena energije to je najekonomičnija alternativa. Uljni i plinski kondenzacijski kotlovi tvrtke Viessmann pretvaraju 98% korištenog lož-ulja odnosno plina u korisnu toplinu.

Kombiniranjem s visokoučinkovitim Viessmann solarnim kolektorima štedite do 35% na troškovima grijanja, kada se solarni koelktori koriste za pripremu tople vode i podršku grijanju. Samo kod zagrijavanja potrošne tople vode može se sniziti godišnja potrebna potrošnja energije za 60%.

  • Solarna instalacija za zagrijavanje potrošne tople vode i podršku grijanju

Za tu namjenu krug grijanja koristi kontinuirano zagrijavanu vodu solarnim kolektorima u solarnom spremniku. Regulacija provjerava da li se željena temperatura prostora može postići. Ako je temperatura niža od zadane vrijednosti, dodatno se uključuje kotao za grijanje. Zagrijani solarni medij u solarnim kolektorima može služiti osim za zagrijavanje tople vode također i za dodatno zagrijavanje ogrjevne vode za grijanje.Proizvođač: Viessmann d.o.o.

Ostali proizvodi: Viessmann sustavi grijanja i hlađenja

 Akumulacijski sustav grijanja
Medjuspremnik_topline Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Međuspremnik za akumulaciju topline za električni kotao
 Akumulacijski sustav grijanja
kn
Proizvođač: Viessmann
Grijanje neovisno o fosilnim gorivima
Elektrini_kotao Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Energetski učinkovit električni kotao za grijanje bez priključka na fosilna goriva i plin Viessmann VITOTRON 100
Grijanje neovisno o fosilnim gorivima
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Stvorite kod kuće atmosferu sličnu onoj u prirodi
prociscivac Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Pročišćavač zraka Viessmann HL-OP-15 sa 6 stupanjskim sustavom filtracije
Stvorite kod kuće atmosferu sličnu onoj u prirodi
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Viessmann VITODENS 100-W/111-W
Zidni_plinski_kondenzacijski_kotao Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Zidni plinski kondenzacijski kotao Viessmann VITODENS 100-W/111-W
Viessmann VITODENS 100-W/111-W
kn
Proizvođač: Viessmann
Distributer: Babić d.o.o.
Električna energija
Viessmann_fotonaponska_instalacija Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann tehnologija fotonaponskog sustava za obnovljive izvore energije
Električna energija
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Solarni kolektori
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_solarna_instalacija Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann instalacije solarne termike za besplatnu toplinu Sunca
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_uljni_kondezacijski_kotao_VITORONDENS_200-T Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann energetsko visokoučinkoviti uljni kondezacijski kotlovi
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_plinski_MatriX_plamenik Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann plinski MatriX plamenik sa dugim vijekom trajanja
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_plinski_kondezacijski_ureaji Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann plinski kondezacijski uređaji za učinkovito grijanje na plin
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Pasivno i aktivno hlađenje
Viessmann_pasivno_i_aktivno_hlaenje_uz_pomo_dizalica_topline Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Sustav pasivnog i aktivnog hlađenja s pomoću Viessmann dizalica topline
Pasivno i aktivno hlađenje
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_velika_dizalica_topline_rasolina_-_voda_VITOCAL_300-G_PRO Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann velike dizalice topline za učinkovita rješenja profesionalne primjene
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Sustav grijanja i hlađenja
Viessmann_VITOCAL_161-A Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann energetski učinkovita dizalica topline za toplu i higijenski ispravnu vodu
Sustav grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
jhjhgkjg Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann split dizalice topline zrak / voda jednostavne regulacije i komforne upotrebe
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
fdhgfhfhjgj Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann monoblok dizalica topline zrak/voda za vanjsku ugradnju VITOCAL 100-A
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
jhgjghjfj Viessmann kombinacija plinskih i uljnih kondenzacijskih tehnika sa solarnim sustavom za optimalne rezultate
Viessmann dizalica topline rasolina / voda s jednostavnim principom i učinkovitim djelovanjem
Viessmann sustavi grijanja i hlađenja
kn
Proizvođač: Viessmann d.o.o.