tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond

11 godina s Vama!Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond


Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond


Kontakt


Sustavi za kontrolu pristupa kontroliraju ulazak u zaštićen objekt i reguliraju kretanje pri ulazu i izlazu iz objekta. Kontrola pristupa odlučuje o pravu ulaska u određeni objekt. Cilj kontrole pristupa je pravodobna zaštita ljudi i prostora od mogućih zlouporaba.Distributer: CDS Bond

Ostali proizvodi: Videonadzor, dojavni centar i alarmni sustavi CDS Bond d.o.o.

Nadzor građevinskih objekata
Hitne intervencije
Interventni_tim_CDS_Bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
Interventni tim CDS Bond
Hitne intervencije
kn
Distributer: CDS Bond
Video interfon
Interfon_za_kontrolu_video_nadzora_CDS_bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
 Interfon sustavi CDS Bond
Video interfon
kn
Distributer: CDS Bond
Evidencija o radnom vremenu
Evidencija_radnog_vremena_za_ucinkovitost_poslovanja_CDS_Bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
Evidencija radnog vremena za učinkovitost poslovanja CDS Bond
Evidencija o radnom vremenu
kn
Distributer: CDS Bond
Centar za video dojave
Nadzorni_centar_za_video_dojave_CDS_Bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
Nadzorni centar za video dojave CDS Bond
Centar za video dojave
kn
Distributer: CDS Bond
Centar za alarmne dojave
Nadzorni_centar_za_protuprovalne_alarmne_dojave_CDS_Bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
Nadzorni centar za protuprovalne alarmne dojave CDS Bond
Centar za alarmne dojave
kn
Distributer: CDS Bond
Sustavi alarma
Videonadzor sa alarmnim sustavima
Videonadzor_sa_alarmnim_sustavima_za_zastitu_objekata_CDS_bond Kontrola ulaza u zaštićen prostor CDS Bond
Videonadzor sa alarmnim sustavima za zaštitu objekata CDS Bond
Videonadzor sa alarmnim sustavima
kn
Distributer: CDS Bond