gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

Vrijednosti su isključivo informativnog karaktera radi lakšeg snalaženja u podacima iz službenih dokumenata (katastar, zemljišne knjige..).


Kvadratni metar (m2) = ar (a) = hektar (ha)

m2
a (ar)
ha (hektar)

Hektar (ha) = ar (a) = kvadratni metar (m2)

ha (hektar)
a (ar)
m2