tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kalkulator površine zemljišta

11 godina s Vama!

Vrijednosti su isključivo informativnog karaktera radi lakšeg snalaženja u podacima iz službenih dokumenata (katastar, zemljišne knjige..).


Kvadratni metar (m2) = ar (a) = hektar (ha)

m2
a (ar)
ha (hektar)

Hektar (ha) = ar (a) = kvadratni metar (m2)

ha (hektar)
a (ar)
m2