tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Pokrivački radovi

11 godina s Vama!


Izvedba i obračun pokrivačkih radova

Svi pomoćni radovi, spravljanje cementnog morta i prijenos sveg potrebnog materijala od mjesta spravljanja do mjesta ugrađivanja obuhvaćeno je normom vremena kod svake pozicije, pri čemu se za vertikalni transport koristi stupna-konzolna dizalica. Obračun se vrši po 1 m2 stvarno pokrivene površine.

 

Tim površinama dodaje se na ime otežanog rada sljedeće:

 

-Za stojeće krovne prozore veličine do 1 m2 svjetlosne površine (stolarska mjera) dodaje se 3 m2 bez ikakvog drugog dodatka za rad na kroviću iznad prozora i na krovu oko prozora.

 

-Za kupole, okrugle površine, kalote i tome slično, dodaje se na stvarnu površinu još 50%.

 

-Otvori ležećih krovnih prozora, otvori nadsvjetlosti, dimnjaci i tome slično odbijaju se od krovne površine samo ako su veći od 3 m2.

 

-Otvori stojećih krovnih prozora veći od 1 m2 obračunavaju se kao krov, ali se površina preko 3 m2 odbija od površine krova.

 

-Površina uvala izrađena od drugog materijala (lima i slično) čija je vidna širina (udaljenost ruba crijepa jedne krovne ravnine do ruba crijepa druge krovne ravnine) preko 50 cm. Odbija se od krovne površine samo ako je veća od 3 m2.

 

-Obračunavanje uvala i sljemena vrši se po 1 m mjereći po osovini uvale.

 

-Skidanje krovnog pokrivača (crijepa, žlebnjaka, škriljca itd), mora se izvršiti pažljivo da se ispravni komadi (gdje nije u pitanju kakva čvrsta veza između pojedinih komada), ne oštete. U rad ulazi skidanje, dodavanje ili spuštanje crijepa radniku, koji vrši odnošenje i slaganje crijepa, žljebnjaka i sl. Kod pokrivača od ljepenke ovaj rad podrazumijeva skidanje i odbacivanje ljepenke, skidanje (struganje premaza) sve do osnovnog premaza.

 

-Za skidanje svih vrsta krovnih pokrivača obračunavaju se stvarno izvršene površine.

 

-Za skidanje žlebnjaka u mortu sa sljemena i gebena obračunava se m1 ovih kao 0,50 m2 krovne površine.