tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Keramičarski radovi

11 godina s Vama!


Obračun keramičarski radova

POSEBNE ODREDBE

 

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno-bez valova, ispupčenja i udubljenja sa ujednačenim spojnicima čija je minimalna širina uslovljena dimenzijama pločica zbog dilatacijskih zahtjeva. Površine koje će se oblagati trebaju se izvesti vertikalno ili horizontalno i dovesti na kotu koja osigurava izradu podloge u debljini od minimum 2 maksimum 2,5 cm za oblaganje keramičkim pločicama u cementnom mortu, odnosno osigurava sloj debljine od 6-8 mm za oblaganje u ljepilu, a u zavisnosti od debljine pločica i sloja ljepila. Presjek dvije površine (sučeljavenje zidova, ivice i slično) moraju biti izvedeni pod kutom od 90 stupnjeva ili pod uglom koji se traži projektom.

  

 

1.Ugrađivanje pločica cementnim mortom

 

Zidna površina se prethodno isprska cementnim mortom od pijeska u odnosu 1:1, pločica se navlaži u vodi, na sredinu pločice stavi mort i pritisne na zid tako da se pločica spoji sa zidom samo na sredini, a ostali prostor ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zaljevanje cementnim mortom dok se ne popune sve praznine između zida i pločica, a zatim se cijeli rad opere. Postavljanje drugog kao i ostalih redova obavlja se na isti način, samo se poslije svakog postavljenog reda peru pločice od vrha do poda.

 

Za sva oblaganja keramičkim pločicama u cementnom mortu način rada je isti kao kod zidova, izuzev kod oblaganja plafona gdje se pločice popune malterom po celoj površini i definitivno postavljaju. Kod oploćavanja podova mort se razastre i izravna na površini koliko se sa jednog mjesta može dohvatiti, na mort postave pločice i daskom i čekićem poravnavaju. Po završenom polaganju pločica opere se cijeli pod, a poslije 24 sata zalije se cementnim mljekom i očisti. Kod većih površina podova mora biti jasno definirana dilataciona spojnica (odstojanje dilatacionalnih spojnica, debljina i ispuna spojnica).

 

 

2. Ugrađivanje pločica ljepljenjem

 

Podloga na koju se ljepe pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista.

Pločice se navlaže i ocjede, a na njihovu poleđinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1-3 mm. Ovako pripremljena pločica se prislanja uz podlogu te pritiskom prstiju namješta u potreban položaj.

Nanjet sloj ljepila mora biti takve debljine da se u njega potpuno "utope" neravnine (rebra) na poleđini pločice, tako da ljepilo ispunjava prostor između pločice i podloge cijelom površinom pločice. Za svako ljepilo osigurati uputstvo za rad od isporučioca i njega se strogo pridržavati.

 

Ukoliko projektntnim elaboratom nisu odrađeni vrsta i svojstva ljepila, izbor ljepila se mora usuglasiti sa naručiocem posla ili projektantom.

Osiguranje ujednačenosti i odgovarajuće širine spojnica, njihovo ispunjavanje odgovarajućim zaptivnim materijalom i pranjem obloženih površina u svemu je kao kod oblaganja zidova u cementnom mortu.

U zavisnosti od vrste ljepila, ono se može nanositi nazubljenom lopaticom na podlogu umjesto na pločicu dok su ostale operacije u svemu iste.

 

Obračun se vrši po m2. Normativi utroška materijala i normativi vremena izrade odnose se na m2 izvršenog oblaganja, a kod površina obloženih od dva reda pločica po visini, obračun se vrši po 1 m1 izvršenog oblaganja.

 

Površine od 0,50 m2 koje se ne oblažu a oko kojih se vrši oblaganje ne odbijaju se od površine. Normativom vremena su obuhvaćni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje, rad u svim prostorijama bez obzira na veličinu, prijenos materijala horizontalno na 40 m ručno ili ručnim kolcima (u zavisnosti od vrste materijala) i vertikalno na 20 m dizalicom.