tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Izrada fasadne skele

11 godina s Vama!


Obračun fasadne skele

Za izradu fasadne skele normativom vremena obuhvaćene su sve pomoćne radnje, te prijenos elemenata skele do 40 m horizontalno i prosječno 20 m vertikalno.

  

Način obračuna fasadne skele:

Horizontalno – na obije dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m' na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama

 

Vertikalno – računa se od kote terena do zadnje platforme plus 1 m', do visine zadnjeg gelendera (zaštitne ograde).

 

Kod fasada koje imaju razne istake (npr. Balkoni) osnovnoj dužini objekta dodaju se bočne stranice balkona