tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Zemljani radovi

11 godina s Vama!


Obračun zemljanih radova

Obračun iskopa vrši se prema stvarno izvršenom iskopu u sraslom stanju. Utovar i odvoz na deponiju obračunava se sa koeficijentom rastresitosti ako troškovnikom nije drugačije navedeno. 

  

KTG
ZEMLJIŠTA
NAZIV
KOEFICIJENT
RASTRESITOSTI
TRAJNO POVEĆANJE
VOLUMENA
IRastresita zemlja1,150-2%
IIObična zemlja1,202-4%
IIIČvrsta zemlja 1,253-5%
IVTrošna zemlja1,304-7%
VMeka zemlja1,408-10%
VIČvrsta stijena1,5010-15%
VIIVrlo čvrsta stijena1,5010-15%

   

Podjela stijena u građevno-tehničkom smislu težine ili načina njihova iskopa:

 

I. - površinska “meka” tla “vrlo laka” za iskop (primjerice humus, suhi zemljani materijali,

“lake” gline; miješana tla pijeska, šljunka i gline s organskim tvarima) koja su prema starijim

normama određena kao “I kategorija zemljišta odnosno rastresita zemlja” koja se kopa

običnom lopatom,

- tekuća tla zasićena vodom (primjerice mulj, tekući pjesci i sl.) kod kojih je nemogućeuobičajenim tehnološkim postupcima odstraniti vodu,

 

II. - nevezana i slabovezana pjeskovita, šljunkovita i pjeskovito-šljunkovita tla ili vezana glinena tla razmjerno “laka” za iskop, a koja su prema starijim normama određena kao “II. kategorija zemljišta odnosno obična zemlja” koja se kopa lakom kopačom (lakšom “štihačom”, ašovom)

 

III. - vezana i nevezana tla razmjerno “srednje teška” (iz različitih “geoloških” razloga) za iskop, a koja su prema starijim normama određena kao “III. kategorija zemljišta ili čvrsta zemlja” koja se kopa teškom kopačom (težom “štihačom”) ili lakim pijukom (trnokopom, “krampom”),

 

IV. - za iskop “teška” te vrlo “čvrsto” odnosno “tvrdo” do “vrlo tvrdo” srasla tla (u nekim slučajevima pomješana skršjem ili velikom odlomcima stijene odnosno krupnim oblucima šljunka) koja su prema starijim normama određena kao “IV. kategorija zemljišta ili trošna stijena” koja se kopa težim pijukom (“krampom”),

 

V. - za iskop “lake” (“meke”, prirodno “dezinegrirane” razlomljene,) trošne ili polučvrste stijene, zatim razmjerno čvrste ali sitnouslojene, vrlo raspucale stijene ali i neka “vrlo tvrda” tla na prijelazu u stijenu (koja se mogu kopati strojno mehaničkim putem bez njihova prethodna razaranja miniranjem) a koje se također klasificiraju kao “vrlo slabe” rastrošene i slabo-kompaktne sedimentne stijene te “slabe” odnosno slabo cementirane sedimentne stijene i škriljavci), a koje su prema starijim normama određena kao “V. kategorija zemljišta ili meka stijena” koja se kopa osobito oblikovanom motkom (“ćuskijom”) ili se po potrebi ponekad prije iskopa minira slabijim (deflagrantnim) eksplozivom (primjerice barut)

 

VI. i VII. - za iskop “teške” te “vrlo tvrde” stijene (koje se kopaju u tehničko-ekonomskom smislu najisplativije njihovim prethodnim miniranjem) koje se također dalje klasificiraju kao srednje čvrste (kvalitne sedimentne stijene, stijene niske gustoće, grubozrnate eruptivne stijene), čvrste (kvalitetne eruptivne i metamorfne stijene, finozrnati pješčenjaci) i vrlo čvrste stijene (kvarciti, guste finogranulirane eruptivne stijene), a koje su prema starijim normama određena kao “VI. i VII. kategorija zemljišta ili čvrsta odnosno vrlo čvrsta stijena” koja se prije iskopa minira jakim (brizantnim) eksplozivom (primjerice dinamit).