tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

11 godina s Vama!

Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

Foto: Kyle Yu
Apartman u Taipeiu u Taiwanu - dizajn Taipei design centra
Velika prednost pri uređenju prostora bili su veliki francuski prozori, koji pružaju mnogo prirodnog svjetla. Mladi par čiji su poslovi povezani s modom vlasnici su ovog stana. Iz tog je razloga bilo potrebno usko povezati uređenje sa životnim konceptom vlasnika. Izuzev dijelova stana koji su trebali ostati skriveni, nastojalo se maksimalno izbjeći upotrebu stropova i pregradnih zidova.

002-apartment-taipei-city-taipei-base-design-center-1050x700 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

Čak su u spavaćem prostoru, koji zahtjeva potpunu tišinu, smanjene vizualne smetnje, tako što je izbjegnuto tradicionalno definiranje podjele prostora.

010-apartment-taipei-city-taipei-base-design-center-1050x788 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

Na ovaj način korisnik može boraviti i raditi u bilo kojoj prostoriji, umjesto da boravi u specifičnom dijelu, koji je ograničen prostorom i namještajem. 

015-apartment-taipei-city-taipei-base-design-center-1050x788 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

Prije ulaza u multifunkcionalnu dnevnu sobu, smješten je ormar za odjeću i cipele. U dnevnoj je sobi smješten pregradni video/audio zid koji se rotira 360°, te na taj način pruža pogled prema video/audio sadržaju iz različitih kutova.

007-apartment-taipei-city-taipei-base-design-center-1050x788 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

Kineska kuhinja zapadnjačkog stila je poluotkrivena i poluskrivena. Skriveni je dio namjenjen kuhanju i skladištenju, a otvoreni je dio povezan sa neobično dugačkim stolom na koji je u fokusu interijera.

014-apartment-taipei-city-taipei-base-design-center-1050x788 Transparentan interijer kojim dominiraju tamni tonovi

U prostoru je integrirana polutransparentna spavaća soba te kupaonica sa odvojenom praonicom rublja. Na ovaj način istovremeno su zadovoljene potrebe za ustajanjem, kupanjem i oblačenjem, čineći taj proces ugodnim bez dodatnih ometanja.

Izvor: Home adore
Publisher:
gradimozadar.hr