tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Novim zakonom otoci lakše do EU sredstava?

11 godina s Vama!

Novim zakonom otoci lakše do EU sredstava?

Foto: gradimozadar.hr
Na Visu održana 16. sjednica otočnog vijeća
U petak, 30. lipnja 2017. godine, u gradu Visu održana je 16. sjednica Otočnog vijeća na kojeoj se raspravljalo o izradi novog Zakona o otocima, mjerama i aktivnostima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održivi razvoj otoka te o otocima u kontekstu fondova Europske unije.

Otočno je vijeće savjetodavno tijelo ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji je zadatak kreiranje savjeta, mišljenja i prijedloga u postupku donošenja akata koji se tiču provođenja mjera i aktivnosti vezanih za ukupni održivi razvoj otoka.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, u svojstvu predsjedavajuće Vijećem, održala je prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima vezanim uz izradu prijedloga novog Zakona o otocima kao i o otocima u kontekstu fondova Europske unije. Ministrica je naglasila kako će novi Zakon biti usmjeren sukladno odrednicama Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka te će osigurati novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka kao i  uvođenje novog koncepata “Pametnih otoka” te proširenje uporabne funkcije Otočne iskaznice na nove mjere kao što su subvencioniranje vode, otočnog javnog cestovnog prijevoza, potpore otočnim poslodavcima i mnoge druge.

-Novim ćemo Zakonom osigurati strateški pristup planiranju razvoja otoka te ih smjestiti u EU kontekst kako bi se projekti s naših otoka što kvalitetnije pripremili i nominirali za financiranje!- istaknula je ministrica Žalac.

Ministrica je naglasila da je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., kroz Prioritetnu os 7 “Povezanost i mobilnost” i Specifični cilj 7i1: Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, predviđena alokacija 80 milijuna eura iz Kohezijskog fonda te da se zbog važnosti otoka u budućnosti planira uspostaviti zasebni mali operativni program namijenjen isključivo za otoke i njihov razvoj.

-Uprava za otoke, koju smo osnovali u svibnju ove godine, sustavno će brinuti o svim aspektima otočnog razvoja te zajedno s otočanima raditi na pripremi projekata i povlačenju sredstava iz EU fondova.-  istaknula je Žalac.

Predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, državna tajnica Maja Markovčić Kostelac, govorila je o mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo provodi i planira provoditi na otocima te posebno naglasila potrebu definiranja novog strateškog okvira za javni linijski pomorski prijevoz, korištenja novih tehnologija i ”pametnih” alata prilikom planiranja te modernizaciju sustava prijevoza.
Publisher:
gradimozadar.hr