tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada

11 godina s Vama!

Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada

Foto: gradimozadar.hr
Skupina mladih studenata arhitekture, dizajna, sociologije, psihologije, geografije te kulture i turizma okupila se u Zadru povodom međunarodne ljetne arhitektonsko-urbanističke radionice
Podijeljeni u šest grupa po tri studenta različitih usmjeranja, petodnevnim će programom obuhvatiti šest urbanih lokacija grada Zadra.  Pod vodstvom prof. dr. sc. Tihomira Jukića, prof. dr. sc. Feđe Vukića te doc. dr. sc. Božene Krce Miočić studenti će izraditi idejno rješenje u zadanom prostoru.

Prvog su dana radionice obišli lokacije; parking iza osnovne škole Petra Preradovića, prostor ispred zgrade Narodnog muzeja, trg Gospe Loretske, trg ispred bivšeg hotela Iž, prolaz od ulice Franka Lisice prema ulici Ante Starčevića, te prostor stambenog bloka između ulica Petra Svačića i Zrinsko-Frankopanske, koje će na ovaj način dobiti zanimljive prijedloge budućeg izgleda i namjene.

Ljetna_radionica_arhitekture_Zadar_14 Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada
Lokacija trg Gospe Loretske

Zanimljivo će biti vidjeti ideje mladih studenata koji će pokušati pomiriti potrebe korisnika trga Gospe Loretske, gdje istovremeno postoji crkva, samostan, škola, tri dječja vrtića, a koji su korisnici velikog prostora čija jedina sadašnja namjena je parkiralište. Na ovom prostoru u različitim periodima kroz godinu mijenja se i namjena, pa je ovo tako parking za 100tinjak djelatnika škole i vrtića, parking preko kojeg djeca prolaze do škole, parking gdje se parkiraju roditelji koji dovoze djecu, to je također i crkveni parking, pa svatovski parking, a postoje periodi kada se taj prostor preobražava u prostor za feštu i procesiju.

Ljetna_radionica_arhitekture_Zadar_64 Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada
Trg ispred Narodnog muzeja

Međuostalim izazovnim lokacijama, koje će barem u ideji dobiti novu namjenu je i stambeni blok među zgradama na Relji, točnije između ulica Petra Svačića i Zrinsko-Frankopanske. Na ovom prostoru studenti će promišljati kako stare derutne garaže i drvarnice, koje koriste stanovnici bloka prenamjeniti u nove i istovremeno osloboditi prostor za igralište i zelenilo!

Međunarodna ljetna arhitektonsko-urbanistička radionica 
Riječ je o drugoj po redu radionici u sklopu četverogodišnjeg ciklusa, koja se provodi na određenim područjima grada Zadra i Zadarske županije, u vidu arhitektonsko-urbanističkih radionica odnosno interdisciplinarne ljetne škole, a koja traje od 24. do 29.08. 2017. 

Ljetna_radionica_arhitekture_Zadar_15 Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada
Prolaz između Franka Lisice i Ante Starčevića

U provedbi programa sudjelovati će, kako nastavnici Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta, tako i ostali vanjski stručnjaci određenih disciplina i područja. Nastoji se spojiti lokalno iskustvo kroz suradnju sa Zadarskim sveučilištem i njegovim izrazito aktivnim odjelima poput Odjela za turizam i komunikacijske znanosti sa Studijem arhitekture i urbanizma i Studijem dizajna koji ne egzistiraju na Zadarskom sveučilištu. Uz to organizacijska pomoć i iskustvo u organiziranju predavanja istaknutih domaćih i međunarodnih stručnjaka ostvarenim temeljem suradnje s UHA-om i Zadarskim društvom arhitekata (ZDA) omogućiti će aktivno uključivanje arhitekata i urbanista iz prakse.

Ljetna_radionica_arhitekture_Zadar_62 Studentski zadatak - kako preurediti javne prostore Grada
Lokacija na Relji

Četerogodišnji ciklus radionica
U sklopu četverogodišnjeg ciklusa tema radionice 2016. godine bila je susret s vrtnim gradom (odnos grada i njegovog ruralnog zaleđa) ruralno-urbani kontinuum Zadar/Ravni kotari, ove 2017. godine niz je nastavljen javnim prostorima. U 2018. godini bavit će se gradom na moru i otocima, tj. morskom magistralom, a tema će 2019. biti gradski koridori i pristupi gradu. Ciklus će biti zaključen 2020. međunarodnim stručnim skupom, završnom izložbom i izdavanjem publikacije Zadar 2020. 

Svrha radionice
Ako se želi dati doprinos drugačijem pristupu promišljanja prostora, a s tim u vezi i planiranja i realizacije pojedinačnih projekata sigurno su bitne promjene i inovacije u području arhitekture i urbanizma kao društveno odgovorne djelatnosti. S obzirom na turizam kao glavnu ekonomsku granu u gradu Zadru, a koji je povijesni i suvremeni grad, ljetna radionica interdisciplinarno aktualizira potencijal urbanog i suburbanog prostora u svrhu stvaranja njegove revalorizacije i stvaranja prijedloga za razvoj prostora i razvoj turističkih aktivnosti na razini koja je održiva u smislu uvažavanja uobičajenih životnih procesa u gradu.
Publisher:
gradimozadar.hr