tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Održivo upravljanje vodenim ekosustavima - novi studij u Zadru

11 godina s Vama!

Održivo upravljanje vodenim ekosustavima - novi studij u Zadru

Na Sveučilištu u Zadru održano svečano predstavljanje novog diplomskog studija
“Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”
U utorak 5. rujna 2017. godine u 19:00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održano je svečano predstavljanje novog sveučilišnog diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“. Novi sveučilišni studij nastao je u okviru projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources (BLUE SMART)“ čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povedanje mogudnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire.

Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Spomenuti studij prvi je rezultat projekta, a u skoroj budućnosti projektni partneri de razviti i on-line tečaj pod nazivom “Osnove dobre prakse u ribarstvu”.

Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koji u svim svojim strateškim dokumentima naglašava potrebu za rastom i razvojem ribarstva i akvakulture na znanstvenim temeljima s naglaskom na održivost i zaštitu okoliša. Stoga je i projekt BLUE SMART, kojemu je jedan od glavnih ciljeva bio upravo osnivanje i pokretanje diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, prepoznat kao ključan i odobren za financiranje u siječnju ove godine.

Važnost razvoja studijskih programa u plavom sektoru na razini cijele Europske Unije prepoznata je i ranije. Naime, dva od tri studijska programa Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru izrađena su te pokrenuta kroz vrlo konkurente europske projekte.
S obzirom da je Zadarska županija vodeća županija u ukupnom ulovu ribe te uzgoju morskih organizama u Republici Hrvatskoj, odnosno u ribarstvu i akvakulturi, novi diplomski studij de omogućiti studentima obrazovanje iz spomenutog područja s naglaskom na održivost. Naime, ovo je prvi diplomski studij iz biotehničkog područja na Sveučilištu u Zadru, a od samih početaka je pripreman u koordinaciji sa stručnjacima
najznačajnijih firmi iz područja ribarstva, akvakulture te zaštite slatkovodnog i morskog okoliša.

3_1_Custom Održivo upravljanje vodenim ekosustavima - novi studij u Zadru

Nadalje, ideja za ovaj studij je uz činjenicu o važnosti spomenutih tema za Zadarsku županiju, Republiku Hrvatsku i cijelu Europsku Uniju, došla upravo od studenata s preddiplomskog studija, koji već rade u firmama vezanim za ribarstvo, akvakulturu te zaštitu mora. Stoga de studenti modi upisati ovaj studij i izvanredno, što je iznimno rijetko za studije iz područja biotehničkih i prirodnih znanosti u Hrvatskoj. 

Sufinancirano sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2 
„Studij de osposobiti studenta da može upravljati poslovima i aktivnostima iz različitih polja vezanih za obalni, slatkovodni i morski okoliš, kao što su biologija i ekologija vodenih ekosustava, akvakultura, ribarstvo, zaštita vodenih ekosustava, te upravljanje zaštićenim morskim područjima“ – kazala je Bosiljka Mustać, pročelnica Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Predviđena upisna kvota diplomskog studija koji krede u listopadu 2017. godine je 30 izvanrednih studenata, a po završetku studija studenti stječu titulu magistra održivog upravljanja vodenim ekosustavima. Prema nekim procjenama u Hrvatskoj je već sada u sektoru ribarstva zaposleno oko 25.000 ljudi. Kako je razvoj akvakulture jedna od strateških vodilja razvoja hrvatskog ribarstva procjenjuje se da će se u skoroj budućnosti povećati potreba za stručnim kadrom u plavom sektoru.

„Cilj projekta BLUE SMART je upravo podrška razvoju karijera u plavom sektoru i stvaranje novih znanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora“ – kazala je Ana Zubčić, savjetnica za međunarodnu suradnju i EU fondove u AGRRA-i. „Osnivanje sveučilišnog diplomskog studija samo je prvi rezultat projekta. Pred nama je sada rad na tečaju koji de biti namijenjen zaposlenicima plavog sektora, a čiji cilj će biti povećanje njihovih vještina i znanja. Očekujemo kako će tečaj biti dostupan već u
listopadu slijedeće godine“ – istaknula je Ana Zubčić
Publisher:
gradimozadar.hr