tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Platforma za dobru energiju

11 godina s Vama!

Platforma za dobru energiju: hrvatska može biti regionalni lider energetske tranzicije

Povodom druge godišnjice od potpisivanja Pariškog sporazuma, „Platforma za dobru energiju” podsjeća da Hrvatska kao potpisnica mora hitno izraditi Strategiju energetskog razvoja, usvojiti Niskougljičnu strategiju kao i provedbene akte Zakona o obnovljivim izvorima energije. Osim smanjenja emisija stakleničkih plinova i obuzdavanja klimatskih promjena, energetska tranzicija donosi brojne gospodarske prednosti. 
Od 2000. godine do danas zabilježeno je čak 16 najtoplijih godina, dok je prošla 2016. bila najtoplija u povijesti mjerenja temperature. Kako bismo ograničili porast globalne temperature na 1.5 stupanj C, u skladu s Pariškim sporazumom, do 2050. godine potrebno je svesti emisije ugljičnog dioksida na nulu.
Istovremeno, Hrvatska ima priliku biti regionalni predvodnik primjene obnovljivih izvora u jugoistočnoj Europi, te na taj način ostvariti proizvodnju iz domaćih resursa, nova radna mjesta, razvoj gospodarstva i zajednice, rast standarda građana, uključujući zdravlje i okoliš te dugoročno smanjenje uvoza i uporabu domaće energije.

Dok se na europskoj razini mijenjaju zakoni koji trebaju pridonijeti svjetskoj borbi protiv klimatskih promjena do 2030., u Hrvatskoj već dvije godine čekamo usvajanje temeljnih dokumenata potrebnih za ulaganje u obnovljive izvore energije. Hrvatska zaostaje za europskim i svjetskim trendovima te je i dalje na dnu europske ljestvice po korištenju energije sunca kojom obilujemo.
Statistika pokazuje da je u 2016. u svijetu gotovo 2/3 novoinstaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije bilo iz obnovljivih izvora (oko 165 GW) s velikim udjelom solarnih fotonaponskih sustava (74 GW). Samo za solarnu energiju instalirani kapacitet je rastao sa stopom od 50% u odnosu na godinu ranije. Prema novim predviđanjima Međunarodne energetske agencije do 2022. biti će instalirano novih 1150 GW u postrojenjima koje koriste obnovljive izvore.

Da li će Republika Hrvatska biti samo promatrač u svjetskim trgovinskim tokovima ili će se aktivno uključiti u isporuku opreme i dijelova te možda najvažnije stvaranju inovacijskog i znanstvenog kapitala, koje može razviti uz pomoć vlastitih resursa ovisi o koracima koje će poduzeti u sljedećih par godina?

U mnogo slučajeva sama oprema za proizvodnju električne energije nosi manji dio investicije npr. kod fotonaponskih panela gdje pomoćna oprema, projektiranje i instalacija i trošak kapitala zauzimaju više od 50% troškova. Tu je i prilika za uključivanje hrvatskih gospodarskih subjekata koji se mogu specijalizirati za određenu nišu proizvoda, ne nužno cijelih postrojenja, instalaciju ili održavanje postrojenja, kao i razvijanje novih poslovnih modela i financijskih mehanizama. Upravo tu se može ostvariti i najveći iskorak te dobit za gospodarstvo jer danas, u digitalnom dobu, proizvodnja znanja i obrada podataka, kao i upravljanje informacijama donose znatno veće prihode od same proizvodnje opreme. Također hrvatske tvrtke, zadruge i ostali s domaćom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije, zbog velikog raspoloživog potencijala, mogu postati velik igrač u regiji i značajan u Europskoj uniji.

Europska komisija želi da Europska unija zadrži vodeće mjesto po pitanju dobave čiste, sigurne i pristupačne energije za svoje građane te stoga predlaže paket mjera „Čista energija za sve Europljane“ s najvećim naglaskom na odmicanju od upotrebe fosilnih goriva (dekarbonizaciji) s jedne strane te ubrzanju gospodarskog rasta i otvaranju „zelenih“ radnih mjesta s druge strane.

„Građani pojedinci, zadruge, udruge, privatni sektor i lokalna samouprava nezaustavljivo idu u smjeru sve veće i šire primjene obnovljivih izvora energije, udruživanjem u energetske zadruge, financiranjem projekata iz programa Europske unije, grupnim ulaganjem, sredstvima etičnih banaka, i slično. Nema razloga da Hrvatska ostane u prošlosti. Pozivamo Vladu i Ministarstvo da donesu jasne i ambiciozne ciljeve, novu strategiju u skladu s načelima održive, decentralizirane i fleksibilne energetike, u kojoj građani-proizvođači imaju bitnu ulogu, a domaća industrija vidi poslovnu priliku“, poručuje Maja Pokrovac u ime “Platforme za dobru energiju”.
„Platforma za dobru energiju“ okuplja predstavnike civilnog sektora, akademske zajednice i gospodarskih udruženja, s ciljem promicanja suvremenih trendova i provođenja kvalitetnih javnih politika iz područja obnovljivih izvora energije.
Publisher:
gradimozadar.hr