tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 NOVA GRADSKA ATRAKCIJA - Pogledajte Trg svetoga Frane: nogostup i zelenilo za franjevce i podvodne arheologe!

11 godina s Vama!

NOVA GRADSKA ATRAKCIJA - Pogledajte Trg svetoga Frane: nogostup i zelenilo za franjevce i podvodne arheologe!

Foto:
Dok traju radovi na preuređenju bivše palače Cedulin u budući Turistički informativni centar Zadra, u pripremi su još dva vrlo važna projekta u staroj gradskoj jezgri – obnova Trga svetoga Frane i Trga tri bunara, te, usporedno s njima, i uređenje Centra za podvodnu arheologiju koje vodi Ministarstvo kulture. Riječ je o povijesnim prostorima, pa su u sve uključeni i konzervatori koji definiraju pravac kojim se izrađivači projekta mogu kretati.

I dok je zadarska tvrtka “AB Forum” Igora Pedišića ovoga ljeta izabrana za izradu projekta uređenja Trga tri bunara, vrijednog oko 240.000 kuna, projekt uređenja Centra za podvodnu arheologiju projektira Ante Uglešić, koji je od Grada Zadra dobio i zadatak izrade idejnog riješenja prostora Trga svetog Frane.

- Trg je zapravo kontaktna zona između dvaju povijesnih samostana, muškog i ženskog, koje je dijelio zid. Iako se sagledava kao jedna cjelina, ipak ima različite funkcije – objašnjava Darko Kasap, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra.

 

Ni nogostup ni parkiralište


– Trg svetog Frane ostat će i u budućnosti javni prostor otvoren svima kao trg, dok će Centar za podvodnu arheologiju imati jedan zatvoreniji oblik. Sukladno tome, dali smo izraditi idejna riješenja, i koncem ove godine, ili početkom iduće, ići u glavni izvedbeni projekt. S obzirom da je riječ o samostanu svetoga Frane, tu smo u komunikaciji s franjevcima i fra Andrijom Bilokapićem jer bismo željeli čuti i njihovo mišljenje. Trg i nosi ime svetog Frane i projektant je prigodom izrade idejnog rješenja uvažio tu činjenicu da se na trgu nalazi samostan, odnosno sama crkva. Uza sve ove prostore koji se uređuju, kao što je Trg tri bunara, Mali Arsenal, rekonstruiranje vrata Sv. Krševana, a u fazi otvaranja je i arhitektonsko-urbanistički natječaj Citadele, ostao je i ovaj prostor koji vapi za rješenjem, odnosno za glavnim izvedbenim projektom, kako bismo u konačnici što više javnih prostora na području grada uredili, naravno uz Kneževu palaču i palaču Cedulin, koje se uređuju u sklopu različitih drugih projekata – ističe Kasap.

Idejni projekt Trga svetog Frane obuhvaća parterno uređenje samoga trga, ali uz zelenilo i dio nogostupa, koji sada nije ni nogostup ni parkiralište, odnosno ostao je nedefiniran. Prostor ima jedan blagi pad pa će u jednom dijelu imati nivelaciju s nekoliko stuba. Sada je to zapravo nedefinirani prostor koji se koristi djelomično kao parkiralište, djelomično kao nogostup, a ovim bi projektom trebao dobiti definirani izgled i funkciju.

 

Računaju i na pomoć EU-a


Projekt uređenja Centra za podvodnu arheologiju zasebno se radi i financira ga Ministarstvo kulture. Puno je financijski zahtjevniji i opsežniji, a spomenuti zid koji će naznačiti povijesni segment muškog i ženskog samostana imat će i funkcionalnu svrhu jer će na takav način i Centar za podvodnu arheologiju moći “ostati” unutar svoga odijeljenog prostora.

– Grad će isfinancirati projektnu dokumentaciju u cijelosti, a samo uređenje trga kandidirat ćemo prema određenim europskim fondovima s obzirom da je riječ o povijesnoj jezgri i vitalnom i značajnom prostoru Poluotoka. Tu očekujemo značajna financijska sredstva kroz sufinanciranje u određenom omjeru. Naravno da ćemo i od Ministarstva kulture pokušati zatražiti određenu subvenciju, pa čak i od Ministarstva turizma, jer je riječ i o turističkom prostoru. U svakom slučaju, financijska struktura će se slagati na način da bude više sufinancijera. Teško je reći koliko će to sve koštati i kad će biti završeno. Cilj je da do iduće jeseni projekt bude definiran sa svom potrebnom dokumentacijom i dozvolama, kako bi se dalje moglo ići u smjeru traženja financijera, raspisivanja natječaja i traženja izvođača za uređenje toga prostora – zaključuje Kasap.

 

PIŠE: MIŠEL KALAJŽIĆ

IZVOR: www.zadarski.hr

 

‘Inovacije su dobrodošle’
- Hoće li budući Trg svetog Frane imati neka inovativna arhitektonska rješenja poput Trga Petra Zoranića? – pitali smo Kasapa.
– To će ovisiti o samom arhitektu jer je teško na osnovi idejnog rješenja predviđati. Pokazalo se u dosadašnjim projektima da to nisu bila loša rješenja. Trg Petra Zoranića je vrlo dobro zaživio među turistima, ali i stanovnicima. Premda je takav koncept već viđen u svijetu i nije ništa novo, pokazao se kao atrakcija i čini mi se da je taj trg dobro pogođen u omjeru između turističke namjene i domaćeg “suživota” izvan sezone. To može biti jedan dobar primjer za neka buduća rješenja, da se arhitekti hrabrije upuštaju u interpolacije modernih tehnologija i povijesnih segmenata – kazao je Kasap.