tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Gradu Zadru dodijeljeno 22.8 mil EUR za razvoj

11 godina s Vama!

Gradu Zadru dodijeljeno 22.8 mil EUR za razvoj

Foto: MRRFEU
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najvećim gradovima u Hrvatskoj za održivi razvoj osiguralo 303,4 milijuna eura
U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održano je potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za sedam najvećih urbanih središta. Ukupan iznos bespovratnih sredstava definiran potpisanim Sporazumima je 303,4 milijuna eura za projekte koje su gradovi sami odabrali sukladno tematskim područjima koje mehanizam pokriva.

Tako je Gradu Zagrebu na raspolaganju iz fondova EU 114.9 milijuna eura, Splitu 46.6, Rijeci 43.7, Osijeku 34.6, Zadru 22.8, Slavonskom Brodu 20.9 te Puli 19.8 milijuna eura za projekte za koje smatraju da će najbolje doprinijeti njihovom razvoju, stvaranju novih radnih mjesta te povećanju kvalitete života građana.

Zadar će prvo krenuti s izgradnjom centra za mlade

Ova sredstva su namijenjena za ulaganja u četiri strateška područja za koje Grad Zadar već duže vrijeme ima pripremljene projekte te se njime definira terminski plan raspisivanja poziva i provedba ITU-a, odnosno implementacija navedenih projekata.

U području brownfield investicija, prvi kreće Centar za mlade za koji je već raspisan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava te se očekuje da će taj projekt startati do kraja godine. Na području poslovne infrastrukture, Grad Zadar priprema strateški projekt poduzetničkog inkubatora na Bulevaru za što bi poziv trebao biti objavljen do kraja godine. Treće područje obuhvaća ulaganje u promet, a iz tog dijela planira se financirati prometni sustav i pametna prometna rješenja, a u području ulaganja u kulturnu baštinu planirana je Citadela i trgovi Sv. Frane i Tri bunara.

d Gradu Zadru dodijeljeno 22.8 mil EUR za razvoj

Ovo je zadnji korak u dugotrajnim pripremama u početak provedbe ITU mehanizma u našem gradu. Svi su navedeni projekti spremni i njihovom realizacijom građani će dobiti potpuno novu komunalnu infrastrukturu, gospodarske i društvene javne sadržaje.

ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine čiji je cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave te razvoj administrativnih kapaciteta gradova, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ITU mehanizma podijeljene su u tri tematska područja: „pametni“ gradovi - gradovi kao pokretači održivog i tehnološkog gospodarskog rasta, održivi gradovi - gradovi koji se bore protiv klimatskih promjena promicanjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te uključivi gradovi – gradovi koji se bore protiv siromaštva te zalažu za socijalnu integraciju. Cilj ulaganja je omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva, povećati učinkovitost sustava toplinarstva, obnoviti brownfield lokacije (bivša vojna i/ili industrijska područja), povećati zapošljavanja i turističke izdatke kroz unaprjeđenje kulturne baštine te porast broja putnika u javnom prijevozu.
Publisher:
gradimozadar.hr