tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?
Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?

Predstavljen projekt Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
Predstavljen je  projekt Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija u vrijednosti 4.010.000,00 kn, od čega 3.408.500,00 kn predstavljaju sredstva Kohezijskog fonda, a 601.500,00 kn nacionalni doprinos, u trajanju od 12 mjeseci.

Masterplan Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?

-Svrha izrade ovog dokumenta je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim nacionalnim strategijama i planovima. Ovaj temeljni strateški prometni dokument ima zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte.

Konkretno na regionalnoj će se razini obuhvatiti pomorski, cestovni, željeznički i zračni promet, a na području gradova još i javni gradski i prigradski promet. Sve to biti će podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova. Prvi puta ćemo imati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već i čitav kraj. Utvrditi će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građanje, donjeti mjere za povećanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza.

Na koncu želim istaknuti kako je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za Zadar i čitavu županiju ponajprije zbog činjenice da je ovaj prostor neporecivo geostrateško, prometno središte Hrvatske. Svi smo svjedoci efekata autoceste na gospodarske i društvene procese, a uskoro ćemo se uvjeriti i u gospodarsku važnost i moć luke Gaženica, a još uvijek ogromni potencijali leže u zračnoj luci Zadar, željezničkom pravcu prema unutrašnjosti, ali i u prostoru zadarskog otočja i zaleđa kojima suvremena prometna povezanost daje novu razvojnu dimenziju,- kazao je gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

-I u dalekoj povijesti ovog grada možemo vidjeti da je on bio sjecište svih puteva i želimo vratiti taj položaj i važnost našeg grada i naše regije. Već imamo potencionalnog koncesionara za putnički promet, trenutno je raspisan i tender za izvođača za roro rampu i teretni dio luke. Već imamo i građevinsku dozvolu i vrlo intenzivno razgovaramo o produženju piste u zračnoj luci-, tom je prilikom kazao župan Božidar Longin.


Kako je došlo do ovog projekta?

Vlada je prošle godine usvojila strategiju prometnog razvoja RH za razdoblje od 2017. do 2030. godine. U tom strateškom dokumentu je definirano nekoliko ciljeva, međuostalim i šest funkcionalnih regija, a jedna od tih je i sjeverna Dalmacija, odnosno područje grada Zadar i zadarske županije. Masterplan predstavlja strateški dokument u kojem će se najprije analizairati postojeća situacija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je do sada potpisalo sedam ugovora na razini Hrvatske za izradu master planova.

Projekti u pripremi

-Trenutno je u pripremi projekt uvođenja novih autobusa sa smanjenom emisijom CO2, u vrijednosti 36 mil. Kn i pretpostavka je da će to biti dostatno za novih 20ak autobusa Liburnije. Također u suradnji sa županijom i županijskom lučkom upravom je u tijeku završna faza potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju luke Tkon te priprema dogradnje luke Sali. U planu je ove godine i sanacija, rekonstrukcija ili izmještanje autobusnih kolodvora u gradu Zadru, Benkovcu i Biogradu, a sve će biti sufinancirano EU sredstvima. Razvoj željezničke infrastrukture izuzetno je bitan, te je fesebility studija u završnoj fazi, a na temelju nje ćemo dobiti i kvalitetna rješenja za rekonstrukciju željezničke pruge u zadarskoj županiji, - kazao je je Josip Bilaver pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture.


Što točno znači ovakav projekt?

Tvrtka Mobilita Evolva do sada je odradila kandidiranje novih studija niže razine na temelju masterplana koji je proveden u Varaždinskoj, Međimurskoj, Koprivničko-Križevačkoj, Karlovačkoj, gradu Vinkovcima, Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.

Una_Vidovi_2 Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?
Una Vidović

-Sad je u tijeku provedba a oni su dobili temelj za kandidiranje novih studija niže razine, koji omogućavaju financiranje infrastrukturalnih urbanizacijskih i ostalih mjera. Temelj je to za daljnje projekte, jer EU neće sufinancirati ništa bez izrade ovakvih dokumenata. Ovo je dokaz za problem, a kad se detektira sam problem onda se ide u nižu razinu sa drugačijim vrstama studije, a to su fisibility studije, nakon kojih se tek ide u fazu projetiranja i izvedbe,- Kazala je dr.sc. Una Vidović.

Postavlja se i pitanje prometne strategije područja zadarske županije, koja je na državnoj razini već izglasana, ipak ovaj će masterplan biti jednako vrijedan za buduće projekte, te će predmet obuhvata biti i sve one prometnice obuhvaćene dostupnim prostornim planovima zadarske županije i pripadajućih općina.
Publisher:
gradimozadar.hr