tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?

11 godina s Vama!

Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?

Predstavljen projekt Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
Predstavljen je  projekt Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija u vrijednosti 4.010.000,00 kn, od čega 3.408.500,00 kn predstavljaju sredstva Kohezijskog fonda, a 601.500,00 kn nacionalni doprinos, u trajanju od 12 mjeseci.

Masterplan Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?

-Svrha izrade ovog dokumenta je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim nacionalnim strategijama i planovima. Ovaj temeljni strateški prometni dokument ima zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte.

Konkretno na regionalnoj će se razini obuhvatiti pomorski, cestovni, željeznički i zračni promet, a na području gradova još i javni gradski i prigradski promet. Sve to biti će podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova. Prvi puta ćemo imati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već i čitav kraj. Utvrditi će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građanje, donjeti mjere za povećanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza.

Na koncu želim istaknuti kako je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za Zadar i čitavu županiju ponajprije zbog činjenice da je ovaj prostor neporecivo geostrateško, prometno središte Hrvatske. Svi smo svjedoci efekata autoceste na gospodarske i društvene procese, a uskoro ćemo se uvjeriti i u gospodarsku važnost i moć luke Gaženica, a još uvijek ogromni potencijali leže u zračnoj luci Zadar, željezničkom pravcu prema unutrašnjosti, ali i u prostoru zadarskog otočja i zaleđa kojima suvremena prometna povezanost daje novu razvojnu dimenziju,- kazao je gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

-I u dalekoj povijesti ovog grada možemo vidjeti da je on bio sjecište svih puteva i želimo vratiti taj položaj i važnost našeg grada i naše regije. Već imamo potencionalnog koncesionara za putnički promet, trenutno je raspisan i tender za izvođača za roro rampu i teretni dio luke. Već imamo i građevinsku dozvolu i vrlo intenzivno razgovaramo o produženju piste u zračnoj luci-, tom je prilikom kazao župan Božidar Longin.


Kako je došlo do ovog projekta?

Vlada je prošle godine usvojila strategiju prometnog razvoja RH za razdoblje od 2017. do 2030. godine. U tom strateškom dokumentu je definirano nekoliko ciljeva, međuostalim i šest funkcionalnih regija, a jedna od tih je i sjeverna Dalmacija, odnosno područje grada Zadar i zadarske županije. Masterplan predstavlja strateški dokument u kojem će se najprije analizairati postojeća situacija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je do sada potpisalo sedam ugovora na razini Hrvatske za izradu master planova.

Projekti u pripremi

-Trenutno je u pripremi projekt uvođenja novih autobusa sa smanjenom emisijom CO2, u vrijednosti 36 mil. Kn i pretpostavka je da će to biti dostatno za novih 20ak autobusa Liburnije. Također u suradnji sa županijom i županijskom lučkom upravom je u tijeku završna faza potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju luke Tkon te priprema dogradnje luke Sali. U planu je ove godine i sanacija, rekonstrukcija ili izmještanje autobusnih kolodvora u gradu Zadru, Benkovcu i Biogradu, a sve će biti sufinancirano EU sredstvima. Razvoj željezničke infrastrukture izuzetno je bitan, te je fesebility studija u završnoj fazi, a na temelju nje ćemo dobiti i kvalitetna rješenja za rekonstrukciju željezničke pruge u zadarskoj županiji, - kazao je je Josip Bilaver pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture.


Što točno znači ovakav projekt?

Tvrtka Mobilita Evolva do sada je odradila kandidiranje novih studija niže razine na temelju masterplana koji je proveden u Varaždinskoj, Međimurskoj, Koprivničko-Križevačkoj, Karlovačkoj, gradu Vinkovcima, Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.

Una_Vidovi_2 Željeznički promet jedan od prioriteta zadarske županije?
Una Vidović

-Sad je u tijeku provedba a oni su dobili temelj za kandidiranje novih studija niže razine, koji omogućavaju financiranje infrastrukturalnih urbanizacijskih i ostalih mjera. Temelj je to za daljnje projekte, jer EU neće sufinancirati ništa bez izrade ovakvih dokumenata. Ovo je dokaz za problem, a kad se detektira sam problem onda se ide u nižu razinu sa drugačijim vrstama studije, a to su fisibility studije, nakon kojih se tek ide u fazu projetiranja i izvedbe,- Kazala je dr.sc. Una Vidović.

Postavlja se i pitanje prometne strategije područja zadarske županije, koja je na državnoj razini već izglasana, ipak ovaj će masterplan biti jednako vrijedan za buduće projekte, te će predmet obuhvata biti i sve one prometnice obuhvaćene dostupnim prostornim planovima zadarske županije i pripadajućih općina.
Publisher:
gradimozadar.hr