gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Građevinski sektor bilježi konstantan rast

Raste broj izdanih građevinskih dozvola a prati ga i porast vrijednosti nekretnina
U veljači ove godine nastavljen je trend rasta broja izdanih građevinskih dozvola na godišnjoj razini koji se, uz izuzetke u ožujku 2016. i prosincu 2017. godine, u kontinuitetu proteže od studenoga 2015. godine. Ipak, nakon visokog dvoznamenkastog međugodišnjeg rasta koji je obilježavao razdoblje od travnja 2016. do rujna 2017. godine, uslijedilo je usporavanje dinamike rasta, ponajprije kao rezultat dosezanja viših baznih vrijednosti. Tako je u veljači ove godine ukupno izdano 814 građevinskih dozvola, od čega 691 za zgrade i 123 za ostale građevine, što je 8,2% više dozvola nego u istom mjesecu 2017. godine (13,1% više izdanih dozvola za zgrade, uz smanjenje broja izdanih dozvola za ostale građevine za 12,8%).

Istodobno je u dozvolama predviđena vrijednost radova smanjena za 19,0% pod utjecajem smanjene vrijednosti radova na zgradama za 30,3%, uz istodoban rast predviđene vrijednosti radova na ostalim građevinama za 17,2%. Na taj je način veljaču obilježio relativno velik broj izdanih građevinskih dozvola za zgrade (najviši u tom mjesecu od 2010. godine), ali skromnije površine i predviđene vrijednosti radova, dok je istodobno manji broj izdanih dozvola za ostale građevine bio popraćen rastom predviđene vrijednosti radova na tim projektima, što upućuje na vjerojatno izdavanje građevinske dozvole za neki infrastrukturni projekt veće vrijednosti.

graf Građevinski sektor bilježi konstantan rast

U takvim je okolnostima sumarno u prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine broj izdanih građevinskih dozvola povećan za 4,9% (rast za 6,8% kod zgrada i pad za 4,0% kod ostalih građevina), uz smanjenje predviđene vrijednosti radova za 21,6% (pad za 33,5% kod zgrada, uz rast za 15,9% kod ostalih građevina). Riječ je o nastavku solidnog rasta broja izdanih građevinskih dozvola, ali i oscilirajućeg kretanja predviđene vrijednosti radova, osobito kod ostalih građevina, što je primarno posljedica nedostatka većih infrastrukturnih projekata.

U veljači ove godine izdane su 1372 građevinske dozvole za stanove korisne površine 124 860 četvornih metara. U odnosu na isti mjesec prošle godine, broj dozvola za stanove povećan je za 25,3%, a korisna površina za 22,2%. Time je dinamika izdavanja građevinskih dozvola ponovno vraćena na razinu višu od tisuću dozvola mjesečno, pa je ovogodišnju veljaču, u odnosu na isti mjesec prethodnih godina, obilježio najveći broj izdanih dozvola od 2009. godine.

U strukturi predviđene izgradnje stanova dominiraju 2-sobni i 3-sobni stanovi na koje se odnosi gotovo 60% ukupno izdanih građevinskih dozvola za stanove. Pojačan interes za stanogradnju rezultat je kontinuiteta gospodarskog rasta praćenog povećanjem zaposlenosti i porastom plaća te niskih i dijelom subvencioniranih kamatnih stopa, što povećava sklonost stanovništva za zaduživanje radi rješavanja stambenog pitanja te ohrabruje investitore za nova ulaganja u stanogradnju. Na povećanje investiranja u stanogradnju poticajno djeluje i očekivanje nastavka rasta cijene stanova s obzirom na to da su prošle godine, u odnosu na 2016. godinu, cijene novih stanova porasle za 7,0% uz istodoban rast cijena stambenih nekretnina za 3,8%, osobito na Jadranu (+4,4%) i u Gradu Zagrebu (+4,3%).

Kontinuitet rasta broja izdanih građevinskih dozvola solidan je temelj za očekivanje nastavka i ubrzanja rasta građevinske aktivnosti u narednom razdoblju. Međutim, podaci iz izdanih građevinskih dozvola sugeriraju nastavak strukturno neusklađenog razvoja aktivnosti u visokogradnji i niskogradnji, pri čemu temeljni generator rasta ostaju radovi na zgradama i stanogradnji. Tako se u posljednjih šest mjeseci 82,7% svih izdanih građevinskih dozvola i 69,1% predviđene vrijednosti radova odnosilo na dozvole za zgrade, dok je na ostale građevine otpadalo znatno skromnijih 17,3% odnosno 30,9%.

Izvor: HGK
Publisher:
gradimozadar.hr