tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 U novoj godini konačno javna nabava po kvalitativnim kriterijima?

11 godina s Vama!

U novoj godini konačno javna nabava po kvalitativnim kriterijima?

Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske usluge

Poznato je da projektantske i ostale inženjerske usluge u graditeljstvu imaju presudan utjecaj na visinu ukupnih troškova u realizaciji usluga u području prostornog uređenja i gradnje, s obzirom da najjeftinija ponuda nije ujedno i najpovoljnija ponuda. Budući da kvalitetan izbor pružatelja usluge jamči naručitelju realizaciju usluge uz optimalne troškove, donesena je Odluka za postavljanje kvalitativnih kriterija za javnu nabavu.

 

Objavi Odluke prethodila je višemjesečna uspješna suradnja Ministarstva graditeljstva s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, strukovnim komorama inženjera u graditeljstvu, arhitekturi i geodeziji kao i s ostalim relevantnim sudionicima. Odlukom se uređuju relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

 

Pravni temelj za donošenje Odluke je članak 284., stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), kojim se propisuje da čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%.

 

Ovom Odlukom dat je okvir unutar kojega se za svaku pojedinu javnu nabavu arhitektonske, inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju mogu odrediti kvalitativni kriteriji, za učinkovitiji odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

 

U cilju daljnjeg razvitka projektantskih i ostalih inženjerskih usluga u graditeljstvu donesena je Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju. Zbog pozitivnog utjecaja kriterija kvalitete u odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuda, dana je preporuka da se općenito kod nabave predmetnih usluga koristi ova Odluka.

 

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 119/18 od 28. prosinca 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 5. siječnja 2019. godine.

 

Cijelu odluku pročitajte na poveznici.

Publisher:
gradimozadar.hr