tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Sustav eNekretnine nadograđen cjenovnim blokovima

11 godina s Vama!

Sustav eNekretnine nadograđen cjenovnim blokovima

Grafički prikaz cjenovnih blokova u Zagrebu
Foto: MGIPU
Procjena vrijednosti nekretnina od sada još preciznija putem sustava eNekretnine

Stvaranjem kvalitetne baze podataka sa relevantnim podacima i poboljšanom funkcionalnošću sustava eNekretnine unaprijediti će se poslovno okruženje i omogućiti pravna sigurnost investitora i vlasnika nekretnina te ujednačiti procjene vrijednosti nekretnina u sudskim postupcima i postupcima izvlaštenja.

 

U suradnji s tvrtkama Ericsson Nikola Tesla d.d. i Akteracija d.o.o. te Zavodom za fotogrametriju d.d., Ministarstvo je krajem 2018. godine u postojeći informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine  implementiralo cjenovne blokove za područje cijele Republike Hrvatske.

 


Cjenovni blokovi su kartografski prikazi koji predstavljaju najmanju prostornu cjelinu na kojoj se postiže približno ista razina kupoprodajnih cijena za nekretnine približno istih obilježja i osnovna su podloga za izradu plana približnih vrijednosti. Ukupno je izrađeno 16.934 cjenovnih blokova pa je tako primjerice u Gradu Zagrebu formirano 690 cjenovnih blokova, u Karlovcu 118, Splitu 120, Rijeci 98, Varaždinu 119, Osijeku 94 itd. Njihovom je implementacijom u sustav eNekretnine omogućeno zahvaćanje podataka odabranih vrsta nekretnina unutar zadanog cjenovnog bloka određene namjene (pr. stambena namjena, gospodarska namjena, mješovita – pretežno stambeno-javna namjena, športsko-rekreacijska i dr.).

 

 
Prilikom formiranja svakog pojedinog cjenovnog bloka posebna je pozornost dana načinu izrade odnosno planirano je da najveći dio površine obuhvata cjenovnog bloka bude istih obilježja tako da visoka homogenost njihovih obilježja značajno olakšava vođenje zbirke kupoprodajnih cijena i daje dodatnu mogućnost lakše pretrage i dohvata potrebnih podataka ovlaštenim korisnicima sustava.  

 

Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 3. srpnja 2015. godine. Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.
Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Tko može podnijeti zahtjev za pristup sustavu eNekretnine i koju dokumentaciju priložiti?

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu a nastavno na odredbe članaka 12. do 15. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 114/15) potrebno mu je priložiti:


- službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:
 

 • pisani zahtjev kojim se imenuju službenici od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog službenika pojedinačno

 

- članovi procjeniteljskog povjerenstva županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:

 • pisani zahtjev kojim se imenuju članovi procjeniteljskog povjerenstva od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog člana pojedinačno

 

- procjenitelji - fizičke osobe dostavljaju:

 • popratni dopis s navedenim datumom važenja procjeniteljskog imenovanja ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe za procjenu vrijednosti nekretnina
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine
 • presliku rješenja o imenovanju

 

- pravne osobe koje su ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren  potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za procjene  vrijednosti nekretnina (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom  sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • presliku rješenja o imenovanju pravne osobe s navedenim datumom važenja procjeniteljskog  imenovanja
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno

 

- ovlašteni posrednici u prometu nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • pisani ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno, uz navođenje matičnog broja pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama do datuma važenja ovlaštenja za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama

 

Gdje se podnosi zahtjev?


Zahtjev se može poslati putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ili na fizičku adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Za dodatna pitanja vezana uz zakonsku primjenu slobodni ste se obratiti na adresu e-pošte:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

izvor: MGIPU
Publisher:
gradimozadar.hr