gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Novo izdanje knjige Zidane konstrukcije

Knjizi Zidane konstrukcije prethodila su dva izdanja Zidanih konstrukcija 1 (1999. i 2004.).

U novom izdanju prof. Zorislav Sorić obradio je proračune prijenosa vertikalnih i horizontalnih sila te duktilno ponašanje zidanih građevina. Proračuni se temelje na graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti specifičnima za zidane konstrukcije.

 

Posebna pozornost posvećena je proračunu zidanih građevina u seizmičkim područjima, a kao primjer proračunana je jedna četveroetažna zidana građevina na seizmičke sile.

 

Na ukupno 550 stranica dana su rješenja za mnoge probleme u praksi, proračuni i pojačanja zidanih konstrukcija: proračunska nosivost nearmiranoga ziđa na vertikalno kontinuirano opterećenje pri mortu u cijeloj sljubnici ili u trakovima, nosivost na koncentrirano opterećenje, nosivost ziđa opterećenog vertikalnom i horizontalnom silom i momentom savijanja u ravnini, nosivost ziđa opterećenog horizontalnim silama okomito na njegovu ravninu, proračunska nosivost armiranoga i omeđenog ziđa, armatura vertikalnih i horizontalnih serklaža, nosivost na seizmičke sile, pojednostavnjeni proračuni zidanih građevina i pojačanje zidanih konstrukcija...

 

Sve ostale informacije i narudžbe na: http://www.casopis-gradjevinar.hr/izdavastvo/

Publisher:
gradimozadar.hr