tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

11 godina s Vama!

Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

Objavljeni rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar

Na natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar, koji je objavljen 23. 07. 2019., a za koji je rok predaje natječajnih radova bio 05.11.2019. , u propisanom roku pristiglo 10 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene su slijedeće nagrade:

 

PRVA NAGRADA u iznosu od 250.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“

 

prva Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

prva1 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

prva2 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

Autori:

ARHITEKTONSKI BIRO ANTE KUZMANIĆ d.o.o.
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, mag.ing.arh.
Andrej Čikeš, dipl.ing.
Mate Jurić, dipl.ing.arh.
Mirjana Radoš, mag.ing.arh.

Suradnici:

Samantha Pavić, mag.ing.arh.
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh.
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Prof.dr.sc. Josip Dvornik
Doc.dr.sc. Miro Bugarin
Marijan Katić

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 156.250,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

 

02 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

2 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

druga Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

Autori:

SBS ENGINEERING GROUP SP. Z.O.O.
Maher Matar, Architect
Tomasz Giefert, Architect
Anna Kowal, Architect
Piotr Ehrehalt, Architect
Joanna Tomecka, Architect
Joanna Rys, Architect
Karolina Rachwal, Architect
Dominika Strzalka, Architect
Michal Sajdek, Architect Assistant
AnnaEckes, ArchitectAssistant

GRADIT d.o.o., Hrvatska
Nikica Tabain, arhitekt
Nikola Šimunić, arhitekt
Matej Antolković, arhitekt
Danijel Grbeša, arhitekt
Tina Bilić, arhitektica
Zrinka Mirosavljević, arhitektica
Sandra Unterajner, arhitektica

PLANEGROUND AIRPORT CONSULTING GmbH + Co.KG, Germany
Paul Beck
Johan Steenvoorden
Matthias Hildebrandt
Norbert Schmidt

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 93.750,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“

 

trea Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

trea1 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

trea2 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

 

Autori:

Zrinka Grosek mag.ing.arh.
Nataša Ivanišević, dipl.ing.arh.
Katarina Kozlović, mag.ing.arh.
prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.

Suradnici:

dr.sc. Matija Bračić, mag.ing.traff.
prof.dr.sc. Sanja Steiner
Ivan Matorić, dipl.ing.građ.
Nikola Zadravec, mag.ing.mech.
Viktor Vdović
Vimworks

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 75.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „08“

 

etvrta Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

etvrta1 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

etvrta2 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

Autori:

akademik Velimir Neidhart
akademik Branko Kincl
Ana Breka
Mirta Dropuljić

Suradnici:

Ivana Benković
Almir Ibrahimović
Janko Velnić
Stijepan Kralj
Zlatko Belošević
Ognjen Bergam
Miodrag Drakulić
Goran Tončinić
Robert Duić

 

PETA NAGRADA u iznosu od 50.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

 

peta Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

peta1 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

 

peta3 Arhitektonski biro Ante Kuzmanić projektirati će putnički terminal Zračne luke Zadar

Autor:

Damir Vitković, dipl.ing.arh

Suradnica:

Sanja Žonja, mag.ing.arch

 

PETA NAGRADA u iznosu od 50.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

Autor:

Damir Vitković, dipl.ing.arh

Suradnica:

Sanja Žonja, mag.ing.arch

 

Više na ZDA

Publisher:
gradimozadar.hr