tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

11 godina s Vama!

Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije, a 80% stakleničkih plinova radi kojih se događaju klimatske promjene dolazi iz potrošnje energije.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, donosi Vam dvodnevnu online edukaciju: Kako projektirati prema nZEB-u, koja se održava 17. i 18. lipnja 2020. godine. Program se boduje sa dva boda HKA i 9 bodova HKIG.

 

Cijena za kompletnu edukaciju (svih 5 modula), zajedno sa završnim certifikatom iznosi 660,00 + PDV (do 15.5. - posebna cijena).

 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC) već dvije godine intenzivno radi na edukaciji i promociji zakonske obveze i koncepta nZEB-a (zgrada gotovo nulte potrošnje energije). Zajedno s Arhitektonskim fakultetom izradili su nacionalne Smjernice za nZEB zgrade za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH.

 

Izrađena su dva tipa smjernica:

 1.  Smjernice za stručnjake i projektante i 
 2.  Smjernice za opću zainteresiranu javnost i investitore.

 

ZAŠTO UPISATI EDUKACIJU?

 • Namijenjena je za eksperte - arhitekte, projektante i inženjere
 • Stjecanje konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u
 • Program edukacije se vrednuje u okviru Programa stručnog usavršavanja HKA (2) & HKIG (9)
 • Izdavanje nZEB certifikata nakon završene edukacije 
 • Interaktivna komunikacija s predavačima
 • Organizator osigurava edukativne materijale predavača 

 

TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

 • Zakonski okviri za nZEB u RH 
 • Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada 
 • Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a 
 • Kako projektirati termotehničke sustave 
 • Kako kontrolirati kvalitetu nZEB-a; blower door, infracrvena termografija 
 • Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja

 


CJENIK       PRIJAVNICA       PROGRAM 


 

O EDUKACIJI

Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije, a 80% stakleničkih plinova radi kojih se događaju klimatske promjene dolazi iz potrošnje energije.

 

Gradnja i  moguća obnova zgrada prema kriterijima za zgrade gotovo nulte potrošnje energije (nZEB) je obveza koja proizlazi iz EPBD (Energy Performance of Building Directive) Direktive 2010/31/EU, a koja je prenesena u zakonsku regulativu RH: Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

 

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.

 

Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

 

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade.

 

nZEB zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže, ipak ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda.

 

Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba.

 

Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora  uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

 

PREDAVAČI

img0025zv2019 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a. predstojnik je Zavoda za zgradarstvo i fiziku na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991., magistrirao 2001. te doktorirao 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova vezanih za temu zvučne zaštite, toplinske zaštite, uštede energije i održive gradnje. Predsjednik je Klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr

 

gorankatropi2018 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Goranka Tropčić Zekandipl.ing.stroj., ovlaštena inženjerka strojarstva i ovlaštena osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, suvlasnica je i direktorica tvrtke KLIMAPROING d.o.o. Tijekom dugogodišnje karijere stekla je stručna znanja i iskustva u području projektiranja strojarskih instalacija u zgradama i obnovljivih izvora energije, kao i energetske učinkovitosti u zgradarstvu i industriji.

 

bojanmilovanovi2 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Doc.dr.sc. Bojan Milovanović je docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području energetske učinkovitosti i građevinske fizike, nerazornim ispitivanjima, korištenjem termografije te istraživanjima u području održivih materijala. Radi na brojnim EU znanstvenim projektima. Član je Hrvatskog zavoda za norme, Tehničkih odbora: Toplinska izolacija i Sustavi upravljanja energijom te mnogih radnih skupina vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

 

dir Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el., odgovorna osoba i predavač pri ovlaštenoj ustanovi za naobrazbu energetskih certifikatora „Thorium Software d.o.o.“, suautor cloud aplikacije za izračun energetskog svojstva zgrade „ThoriumA+“, ovlašteni energetski certifikator. Ima bogato i višegodišnje iskustvo u području OIE i analizi potrošnje energije u zgradama.

 

irenakrielendi2020 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., 1999. diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u realnom sektoru na projektima stambenih i turističkih naselja, poslovnih zgrada, hotela i sportskih objekata u Hrvatskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Od 2009. zaposlena je u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, kao Načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije.

 

deansmolar2020 Webinar: Kako projektirati prema nZEB-u?

Dean Smolar, mag.ing., Profesionalnu karijeru provodi u nacionalnim i međunarodnim organizacijama na različitim funkcijama. Pokrenuo je i vodio nacionalno tijelo za energetsku učinkovitost i sektor za energetiku te vodio brojne međunarodne projekte. Bio je angažiran pri izradi zakona te nacionalnih strategija iz područja energetske učinkovitosti i alternativnih goriva. Sudjelovao u pripremi financijskih instrumenata za programe obnove zgrada. Danas vodi hrvatsku podružnicu World Green Building Council na funkciji izvršnog direktora.

Publisher:
gradimozadar.hr