Snimka webinara: zakonodavni i tehnički okviri obnove Zagreba

Webinar na temu obnove grada Zagreba nakon potresa - zakonodavni i tehnički okviri, održan je i snimljen 28.7.2020.

U organizaciji Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatske komore inženjera građevinarstva održan je webinar na temu obnove Grada Zagreba nakon potresa.

 

Kompletan webinar sa snimkama predavanja i PDF dokumentacijom možete preuzeti/slušati na linku ovdje

 

Webinarom je obuhvaćen zakonodavni i tehnički okvir te konkretan primjer projekta pojačnja konstrukcije nakon potresa koji projektantima može poslužiti kao predložak za izradu projektne dokumentacije.

 

Uvodna riječ:
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Tri mjeseca nakon zagrebačkoga potresa – što i kako dalje?
Josip Atalić, dipl.ing.građ.
Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Zavod za tehničku mehaniku
Katedra za statiku, dinamiku i stabilnost konstrukcija

 

Dokumentacija i dozvole po sadašnjem zakonskom okviru i prijedlogu Zakona o obnovi
Tihomil Matković, arhitekt
Društvo arhitekata Zagreba, predsjednik / Udruženje arhitekata HGK, predsjednik

 

TPGK izmjene i dopune
mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ,
HIS, HDPG, Zamolo M d.o.o.

 

Metodologija proračuna konstrukcija u sklopu potresne obnove
Mario Uroš
Suradnici: Damir Lazarević, Josip Atalić, Marta Šavor Novak, Marija Demšić, Maja Baniček
Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
Zavod za tehničku mehaniku
Katedra za statiku, dinamiku i stabilnost konstrukcija

 

Problematika obnove i mogući pristupi
Mario Todorić , dipl.ing.građ. i Milan Crnogorac, dipl.ing.građ.

 

Višestambena zgrada u zagrebu - popravak i pojačanje konstrukcije nakon potresa
mr.sc. Dragan Kovač , dipl.ing.građ.
Capital Ing d.o.o.

 

Pristup popravku i pojačanju građevinske konstrukcije višestambene zgrade
Juraj Pojatina, dipl.ing.građ.
STUDIO ARHING d.o.o.

 

Zanimljiv webinar na temu Obnova nakon potresa / suvremeni pristup seizmičke analize otpornosti postojećih zgrada je također održan 14.7. u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji možete pogledati ovdje

Publisher:
gradimozadar.hr