tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

11 godina s Vama!

Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

Dvodnevni stručni skup nZEB u obnovi / TRESS

U organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a održan je dvodnevni online stručni skup 18. i 19. 02. 2021. godine kojeg je pratilo više od 1000 ljudi putem webinara i livestreama na www.nZEB.hr, Facebook profilu Arhitekonskog fakulteta te na stranicama www.dom2.hr.

 

DSC_8579_ Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

 

Cilj stručnog skupa bio je prikazati niz mjera i tehničkih rješenja za cjelovitu obnovu zgrada koja uz energetsku uključuje statičku i protupožarnu sanaciju kao i prikaz rješenja za potresno i požarno sigurnu gradnju s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i ugodnosti boravka u zgradama u kontekstu dobrobiti za krajnje korisnike.

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr nastavili su time rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, kao i s aktualnim temama cjelovite obnove koja uključuje statičku sanaciju zgrada, poboljšanja sigurnosti u slučaju požara i primjenu mjera po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta kao i nove izgradnje s visokim stupnjem potresne i požarne otpornosti, te energetske učinkovitosti i ugodnosti prostora.

 

DSC_8592_ Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

 

Nastavno na Direktivu (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrade i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti koja propisuje da bi države članice trebale moći upotrebljavati svoje dugoročne strategije obnove kako bi odgovorile na pitanja zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću koji tječu na energetske obnove i životni vijek zgrada, ispred Ministarstva za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu RH kao počasnog člana nZEB klastera, sudionicima se uvodnim riječima otvarajući svečano stručni skup obratio i ministar Darko Horvat. On je naglasio važnost suradnje državnih institucija, struke i adademske zajednice, pohvalio inicijativu za konstantno stručno usavršavanje i u području obnove cjelokupnog nekretninskog fonda u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na obnovu nakon potresa gdje dodatno ističe potrebu cjelovite obnove.

 

O Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada u RH do 2050 govorila je Irena Križ Šelendić, načelnica sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu ističući planove i ambiciozne ciljeve, izazove koji Hrvatsku čekaju na tom putu te mjere kojima se planira dostići zahtjeve povezane sa Europskim zelenim planom i Nacionalnim planom oporavka, kao i novim financijskim razdobljem EU fondova od 2021 – 2027.

 

Dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Bojan Baletić, istaknuo je veliko zadovoljstvo činjenicom da se već peti put u kontinuirano kvalitetnom i izdašnom programu stručnih skupova u organizaciji fakulteta i nZEB klastera doprinosi važnim temama za Republiku Hrvatsku, a što pomaže i njegovom radu u Savjetu za obnovu koji djeluje na inicijativu Vlade Republike Hrvatske kako bi sve relevantne struke djelujući u sinergiji, iznjedrile zajedno najkvalitetniji model za obnovu kuća i zgrada na potresom pogođenim područjima.

 

DSC_8617_ Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada” 

Predstojnik zavoda za zgradarstvo pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Galić, kroz svoje je predavanje predstavio „Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada i priručnik Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada“ te ujedno naglasio zdovoljstvo što se u ovom trenutku Hrvatska može osloniti na pomoć iz Europske unije glede obnove nakon potresa, te mogućnošću da neke dobre primjere iz prakse možemo prenijeti primjerice iz Beča, ali da istovremeno trebamo strateški, s dobrim dugoročnim planom i vizijom, krenuti zajedno, konkretno i efikasno u proces obnove postoječeg fonda zgrada poštujući sve zakonske okvire i pravila struke, bez iznimke, uz neophodnu edukaciju krajnjih korisnika zgrada.

 

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata, gdja Rajka Bunjevac, istaknula je zadovoljstvo činjenicom da se cjelokupno članstvo odnosno arhitektonska scena u Republici Hrvatskoj jedinstveno, afirmativno, konkretno, a najčešće volonterski odmah uključila u sva pitanja obnove nakon potresnih djelovanja, što je čini neizmjerno ponosnom. Naglasila je također kako Hrvatska komora arhitekata svojim sintetiziranjem djelovanja mladih i onih iskusnijih generacija postiže efekt kvalitetnog prijenosa iskustva i znanja iz teorije u praktičan rad, što je u ovakvim trenucima velikih izazova i potencijala u obnovi zgrada u Republici Hrvatskoj, od neizmjernog značaja.

 

DSC_8711_ Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

 

Profesor dr. sc. Zoran Veršić, prodekan za poslovanje pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Klastera nZEB.hr, ujedno i voditelj aktivnosti organizacije stručnog skupa nZEB u obnovi / TRESS, uvodno je zahvalio svim pokroviteljima – Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske na čelu s profesorom Andročecom, Hrvatskoj komori arhitekata te Hrvatskoj komora inženjera graditeljstva, kao i velikom broju stručnih predavača i partnera, sponzora te medijskim pokroviteljima. U svom uvodnom izlaganju istaknuo je da se stručni skup ima namjeru baviti temom sveobuhvatne obnove zgrada u Hrvatskoj, a da je neizbježno najviše se osvrtati na obnovu nakon potresa zbog svima poznatih posljedica djelovanja potresa tijekom 2020 godine u Hrvatskoj. Sudionicima je najavio niz zanimljivih i stručnih predavanja, a održao je i svoje pod nazviom „Sveobuhvatna obnova zgrada“.

 

Osim uvodnih govora, predavanja u kontekstu zakonskog okvira i smjernica iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu, ostale teme ovo stručnog skupa bile su predstavljanje:

 

Predstavljanju priručnika prethodile su uvodne panel diskusije u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. Josip Galić i prof. Bojan Baletić s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina sa Građevinskog fakultea Sveučilišta u Zagrebu, Milan Carević, predavač na Visokoj školi za sigurnost i Boris Simonić, voditelj istraživanja i razvoja, Knauf Jugoistočna Europa. Uvod u predstavljanje priručnika za sigurnu uporabu toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara dao je dr.sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik za industriju i energetiku Hrvatske gospodarske komore.

 

DSC_8947_ Više od 800 ljudi pratilo online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada”

 

Nastavljen je program predavanjima u kontekstu rješenja za cjelovitu obnovu zgrada i izgradnju sigurnih novih zgrada, projektiranje i izvedba novih i cjelovita obnova postojećih potresno i požarno sigurnih i energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada,  materijali, proizvodi i sustavi za cjelovitu obnovu zgrada i sigurnu izgradnju novih zgrada iskustva i izvedeni primjeri sigurnih i energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada te cjelovitih obnova zgrada. Te teme sudionicima skupa prenijeli su članovi nZEB klastera te sponzori medju kojima ističemo tvrtku Mapei Croatia doo kao zlatnog sponzora prvog dana, te tvrtku Wienerberger doo kao zlatnog sponzora drugog dana stručnog skupa.

 

Nekoliko sekunda potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i njegovu okolicu, a 29. prosinca 2020. Sisačko-moslavačku županiju i pri tome ostavio na kućama i zgradama oštećenja koja su pred stanovnike i korisnike postavila pitanje popravka i povratka u prvobitno stanje ili izgradnje novih zamjenskih zgrada, a pred struku i stručnjake izazov sanacije nastale štete uz provedbu mjera i radova za pojačanje i poboljšanje konstrukcije zgrada kako bi se podigla razina otpornosti zgrada na potres, odnosno izgradnje novih potresno i požarno sigurnijih zgrada visokog stupnja energetske učinkovitosti i ugodnosti boravka.

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštini tradiciju Visoke tehničke škole više od stotinu godina, a kao samostalni fakultet od 1962. godine provodi edukaciju arhitekata u Republici Hrvatskoj. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. U području tehničkih znanosti, polju arhitekture i urbanizma arhitektonski fakultet obrazuje, istražuje i radi znanstvene i stručne radove iz područja arhitektonskog projektiranja, urbanističkog planiranja, zaštite graditeljskog naslijeđa, te arhitektonskih konstrukcija, fizike zgrade, materijala i tehnologija građenja. Dugi niz godina prepoznati je dionik u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i jedan od osnivača Klastera nZEB.hr.

 

Osim Arhitektonskog fakulteta osnivači Klastera nZEB.hr su iz gosdpodarskog sektora: AGC, Bosch, Knauf-Insulation, Profine Croatia i Wienerberger. Od 2019. godine članovi Klastera nZEB.hr su: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Velux Hrvatska, Nosivi građevinski elementi, te počasni član Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH.

 

Ciljevi Klastera nZEB.hr su povezati znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima cjelovite obnove uz naglasak na zgrade niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje. Zadatak Klastera nZEB.hr je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za obnovu i projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima visoke učinkovitosti, kao i po kriterijima sigurne i održive gradnje, te djelovati u području širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada, te zahtjeva cjelovite obnove i sigurne gradnje.

 

Više informacija o temama i sadržaju stručnog skupa kao i snimka biti će dostupni na: www.nzeb.hr/tress

Publisher:
gradimozadar.hr