tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1  Isplati li se štedjeti u obnovama prilikom odabira materijala?

11 godina s Vama!

 Isplati li se štedjeti u obnovama prilikom odabira materijala?

· Do 2050. potrebno obnoviti 170 milijuna m² zgrada
· Godišnja stopa energetske obnove zgrada trebala bi iznositi 4% a trenutno je 0,7%
· Vrijednosti investicija za sveobuhvatnu obnovu zgrada oštećenih u potresu iznose čak 6.900 kn/m²
· Fotonaponske elektrane ponište negativan utjecaj CO2 koji je stvoren prilikom njihove proizvodnje već za manje od 2 godine uporabe

S obzirom na sva aktualna događanja, naučili smo da u obnovama ne vrijedi štedjeti i da je u procesu obnove posebnu pažnju potrebno posvetiti odabiru kvalitetnih održivih materijala i obnovi koja zadovoljava elemente energetske učinkovitosti!

 

Upravo ove teme obrađene su na online događaju: ODRŽIVI MATERIJALI U OBNOVAMA - Korištenje kvalitetnih i održivih materijala u energetskim obnovama, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, koji se održao 11. ožujka 2021. godine, od 10.00 - 13.00 sati.

 

Na događaju je sudjelovalo preko 1500 sudionika uživo, preko ZOOM i Facebook platforme.

 

Događaj je podržan od strane glavnog institucionalnog pokrovitelja: Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, pokrovitelja: Hrvatske komore arhitekta i Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te od strane zelenog partnera: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Uvaženi stručnjaci koji su govorili o važnosti održivih materijala u energetskim obnovama te aktualnim natječajima su:

 

Prezentaciju na temu: Politike i mjere za poticanje obnove zgrada, održala je Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Križ Šelendić je u okviru prezentacije istaknula koje su mjere planirane u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, dala je pregled politika mjera usmjerenih na specifična problemska područja, pojasnila je politike i mjere za zgrade javnog sektora te politike i mjere za promicanje vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru. Istaknula je da je do 2050. potrebno obnoviti ukupno 168.866.902 m²  fonda zgrada, od toga 58 milijuna m² nestambenih te 110 milijuna m² stambenih zgrada. Dosadašnja stopa energetske obnove zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 0,7% odnosno 1,35 milijuna m² godišnje. Stopa obnove povećava se postupno od 1% podne površine 2021. do 3% do 2030.

 

Planirana ciljana stopa od 2041. do 2050. godine iznosi 4% godišnje. Dio zgrada koje treba sveobuhvatno obnoviti su oštećene u potresu, a dio zgrada je potrebno obnavljati prevenirajući veća oštećenja tih zgrada u narednom razdoblju. Vrijednosti investicija za sveobuhvatnu obnovu zgrada već oštećenih u potresu iznose čak do 6.900 kn/m². Strateški cilj je transformacija cjelokupnog postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit fond do 2050 godine, a očekivani doprinos zgradarstva u ukupnim uštedama energije iznosi 65%.

 

Prezentaciju na temu: Održivi materijali u energetskim obnovama zgrada, održao je doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), ispred Građevinskog fakultet Zagreb. U okviru predavanja obradio je sljedeće teme: ugrađenu energiju, izjavu o utjecaju na okoliš (EPD), razliku između prirodnih ili sintetičkih materijala te je posebnu pozornost posvetio temi energetske obnove zgrada.

 

Postoji puno kriterija o kojima ovisi da li je materijal održiv – da ima najmanji mogući utjecaj na okoliš, troši malo energije, da ga je moguće reciklirati, da je proizveden u blizini, energetski učinkovit, dugotrajan, da proizvodi minimalne količine otpada, da će imati dobar društveni utjecaj te da će biti cjenovno povoljan. Ne smije se zaboraviti ni na druge aspekte – npr. kod proizvodnje PV sustava, sjedne strane postoji velika ugrađena energija, otrovni spojevi i problem recikliranja, a s druge strane proizvedena energija poništi ugrađenu za manje od 2,5 g.

 

Prezentaciju na temu: Materijali u energetskoj obnovi – iskustva iz provedbe programa sufinanciranja, održao je Mladen Ilijević, dipl.ing.arh., ispred Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U okviru svoje prezentacije posebnu pozornost posvetio je sljedećim temama: najčešće korištenim materijalima, ispunjavanju tehničkih uvjeta te pojavnosti novih materijala.

 

Fond ima značajno iskustvo u programima energetske obnove. Odlukom Vlade RH od 2016. godine programi prelaze na EU financiranje kojim je osigurana prosječna ušteda energije 68%. Već sama pravilna ugradnja materijala označava pola dobro obavljenog posla, a zatim slijede građevinske mjere, termotehnički sustavi, sustavi OIE te stručni nadzor.

 

Također, sudionici su imali prilike upoznati se s novim proizvodima, inovacijama i tehnologijama primjenjivim u energetskim obnovama, od strane GBC članova.

 

Mario Bojić, ispred VELUX Hrvatska d.o.o., održao je prezentaciju na temu: „Kako postići Cjeloživotnu ugljičnu neutralnost do 2041. godine“, u okviru koje se osvrnuo na tri ključne stavke: strategiju neutralizacije ugljičnog otiska, inovativne održive VELUX proizvode te na društveno odgovorno poslovanje. Cilj je smanjiti buduće emisije ugljika iz cijelog našeg sustava u skladu s ciljem Pariškog sporazuma za smanjenje od 1,5 C te ostvariti cilj 100% ugljično neutralne tvrtke do 2030.

 

„Trajno i toplo - od podruma do krova“, prezentacija je kojom se predstavila Tanja Herr, dipl.ing.arh., ispred tvrtke Fibran d.o.o., a kojom su prezentirana suvremena rješenja koja se mogu primijeniti i na postojećim zgradama. Istaknuti su toplinski mostovi, koji su sve češća pojava nakon nepotpune energetske obnove te su dana rješenja za produljeni vijek ravnih krovova.

 

Prezentacijom: „Sigurno, ugodno i učinkovito stanovanje uz Baumit“, koju je održao Filip Fiolić, mag. ing. aedif., ispred tvrtke Baumit d.o.o., objašnjeni su sustavi za energetsku obnovu i protupotresno ojačanje, predstavljeni su novi proizvodi za ETICS sustave te je pojašnjena važnost i mogućnosti mjerenja kvalitete zraka u unutarnjim prostorijama.

 

„Višestruke prednosti primjene mineralnih vuna u obnovama“, izložio je Silvio Novak, Technical Support Manager, ispred tvrtke Knauf Insulation d.o.o.. Posebna pozornost bila je posvećena optimalnoj debljini i bitnim detaljima prilikom energetske obnove vanjskih zidova te kosim krovovima koji se iz neuglednog tavana mogu pretvoriti u zdrav životni prostor. Dodatno, pojašnjeno je i kako mineralna vuna može služiti i kao sloj zelenog krova.

 

Ispred tvrtke JUB d.o.o., Ivica Vlahek s.spec.ing.aedif., voditelj tehničke službe, održao je prezentaciju: „Aktivne unutarnje boje za poboljšanje kvalitete stanovanja“, u okviru koje je posebna pozornost posvećena: doprinosu zidnih premaza u poboljšanju uvjeta života, regulaciji klime i vlage u prostoru te dezinfekciji zidnih površina s aktivnim premazima.

 

Više informacija potražite na sljedećem linku: https://gbccroatia.org/isplati-li-se-stedjeti-u-obnovama-prilikom/blog/523

Publisher:
gradimozadar.hr