tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Turizam i stanovanje, može li zajedno?

10 godina s Vama!

Turizam i stanovanje, može li zajedno?

Sklop OPG-ova Brač
Foto: Održivo d.o.o.
Znanstveno vijeće HAZU za turizam prostor i časopis MJERA iz Dubrovnika organiziraju e-kolokvij na temu TURIZAM I STANOVANJE koji će se održati u ponedjeljak 17. svibnja 2021. od 12 do 15 sati.

Pandemija bolesti COVID-19 prekinula je višedesetljetni rast turističke potražnje i utječe na globalni turizam na mnogo načina, a globalna turistička industrija u ovoj i sljedećoj godini prolazi kroz razdoblje pauze. Upozoravajući na važnost koncepta kvalitete života i stanovanja u zajednicama koje snažno ovise o turizmu, namjera je organizatora, iskoristiti postojeću turističku pauzu za razmjenu ideja i stavova o stanovanju i turizmu kako bismo oporavak turizma dočekali bolje pripremljeni.

 

Predavanje će otvoriti akademik Nikola Bašić predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor, a moderatori su dr. sc. Saša Poljanec Borić, zamjenica predsjednika Vijeća, znanstvena savjetnica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Božo Benić, mag. ing. arch., predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik i urednik časopisa Mjera.

 

Turističke lokacije protokom vremena postaju sve sličnije, prošlost i njezini elementi sve su više dekoracija ili maske okvira značajnosti, a priroda kao dekoracija ambijenta. Destinacije kao dijelovi mjesta i transformiranih ambijenata sve su međusobno sličnije jer zapravo predstavljaju nagomilane elemente destinacija koje se nižu kao linearni gradovi standardiziranih ambijenata. - prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, predavač

 

PROGRAM PREDAVANJA  

 

LINK ZA PREDAVANJE

Publisher:
gradimozadar.hr