tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Grad Zadar raspisao natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja bivše vojarne u ulici Stjepana Radića

11 godina s Vama!

Grad Zadar raspisao natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja bivše vojarne u ulici Stjepana Radića

GRAD ZADAR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA) organizira i provodi
URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, anketni natječaj

Izrada idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru novi je natječaj koji raspisuje grad Zadar, a provodi Društvo arhitekata Zadar, dok je izrađivač natječajnog elaborata KOTA d.o.o. 

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

 

NATJEČAJNI ELABORAT

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/R3dcf5kQk

 

ROKOVI NATJEČAJA

 

Početak Natječaja je 16.06.2021. godine.

Zajednički obilazak lokacije je u subotu 03.07.2021. godine, s početkom u 11:00 sati.

Sudjelovanje u obilasku nije obvezno.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 05.07.2021.

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

 

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

OIB 09933651854

telefon: +385 23208165

email: javna.nabava(at)grad-zadar.hr

internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/

Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik

kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic(at)grad-zadar.hr

telefon: +385 23208165

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR:

 

Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar

OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565

e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra(at)gmail.com

odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh.

e-adresa: petar.kozina(at)gmail.com

tel: +385 99 707 4565

  

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

 

KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, MB:02775158

Odgovorna osoba: Marija Profaca dipl.ing.arh.

kontakt: marija.profaca(at)gmail.com, +385 98 871 356

 

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaj.sradic(at)gmail.com  do zadanog roka.

Objava odgovora na pitanja do 12.07.2021.

 

Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr te dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroničkom poštom.

 

Rok predaja natječajnih radova je 23.08.2021. (ponedjeljak) do 13:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):

 

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

s naznakom „Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru - Projekt Centar za mlade, evidencijski broj nabave MN 050-4/21“ - NE OTVARAJ

 

 

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:

 

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

 1. Saša Begović izv.prof. art., dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
 2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja
 3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača
 5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnica raspisivača

 

 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

 1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Tehnička komisija

 1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
 2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Tajnik natječaja

 1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

 

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn neto, odnosno cca 269.416,00 kn bruto*.

Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Nagrade prema redoslijedu       Broj nagrada                     Neto iznos                         Bruto iznos

 1. nagrada 1 80.000,00 kn                      107.766,35 kn
 2. nagrada 1 50.000,00 kn                        67.353,97 kn
 3. nagrada 1 30.000,00 kn                        40.412,38 kn
 4. nagrada 1 24.000,00 kn                        32.329,91 kn
 5. nagrada 1 16.000,00 kn                        21.553,27 kn

 

 

KRITERIJI

 

Isključit će se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst, -prostorna i oblikovna kvaliteta, -argumentirana funkcionalnost rješenja, -suvremenost izričaja, -racionalnost i ekonomičnost rješenja, -stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom, stupanj cjenovne argumentacije, -uvjerljivost produkt-dizajna, - provedivost.

 

Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Publisher:
gradimozadar.hr