tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Novi informatički priručnik - Zakon o gradnji plus

11 godina s Vama!

Novi informatički priručnik - Zakon o gradnji plus

Novi informaticki prirucnik- Zakon o gradnji plus
Izašao je novi web priručnik, koji će pojednostaviti pretraživanje, praćenje i razumijevanje građevno-tehničke regulative, namijenjen stručnjacima u graditeljstvu.

Ako se profesionalno bavite graditeljstvom koliko ste se puta našli u situaciji da ste morali nešto provjeriti u nekom propisu?

 

I koliko puta ste zaključili da je to doista naporan zadatak, jer: 

  • nikad niste sigurni jeste li pročitali verziju propisa koja uključuje i njegovu zadnju izmjenu i dopunu,
  • sumnjate u to da ste pronašli sve što je o traženoj materiji propisano u različitim zakonima i propisima,
  • pročitana odredba upućuje na „posebni propis“ bez ikakve upute koji bi to propis bio, ili
  • nailazite na riječi „ako ovim zakonom nije propisano drukčije“, pa ne znate u koji od preko 200 članaka Zakona o gradnji trebate pogledati ne biste li utvrdili je li nešto „propisano drukčije“.

 

Odnedavno bi ovaj zadatak mogao biti znatno olakšan ako se odlučite koristiti informatički Priručnik „Zakon o gradnjiplus“, kojeg u Savjetovalištu za građevno-tehničku regulativu ReguLab priređuje dr.sc. Lino Fučić, dipl.ing.građ.

 

Priručnik je namijenjen svim osobama koje su profesionalno povezane s gradnjom –  investitorima, projektantima, voditeljima građenja, nadzornim inženjerima, revidentima, voditeljima projekata, upravnim službenicima i inspektorima, kreditnim institucijama i njihovim investicijskim nadzornim službama i svima ostalima koji sudjeluju u projektiranju i realizaciji građevinskih investicijskih Projekata. Svojim sadržajem - zbirkom ažuriranih pročišćenih tekstova Zakona o gradnji i relevantnih pripadnih propisa koji su upotpunjeni s uputama i komentarima kojima se razjašnjava propisana materija - Priručnik predstavlja pomoć u praćenju, pretraživanju i snalaženju u primjeni vrlo opsežne, zahtjevne i promjenjive građevno-tehničke regulative.

 

Svojim konceptom kreiranja i pretraživanja sadržaja propisa na način da se uz odredbe za koje je to potrebno nalazi uputa s poveznicom na međuovisnu odredbu (u istom ili drugom propisu) ili komentar kojim se pojašnjava odredba, Priručnik korisnika usmjerava na sadržaj koji mu treba umjesto da mora, kao kod drugih zbirki propisa, pretraživati veliki broj pravnih akata tražeći ono što ga zanima.

 

regulab Novi informatički priručnik - Zakon o gradnji plus

 

Primjer odredbe s upućivanjem na posebni propis i na mogućnost da je nešto drukčije propisano: klikom na poveznicu (D01.033) u „UPUTI“ otvara se skočni prozor koji navodi o kojem posebnom propisu se radi, a „KOMENTAR“ pojašnjava da ništa nije drukčije propisano.

 

Priručnik je izrađen u formi računalnog programa, što osigurava njegovo lako korištenje te jednostavno pretraživanje po različitim kriterijima (po nazivima dijelova propisa, po člancima, po ključnoj riječi, …) i u različitom opsegu (samo u jednom propisu ili u svim propisima zbirke). Trenutno sadrži Zakon o gradnji i skupinu podzakonskih akata koji su u najširoj primjeni, kao i nesveobuhvatni popis zakona i propisa na čiju primjenu Zakon o gradnji upućuje. Predviđeno je kontinuirano ažuriranje i nadopunjavanje Priručnika propisima koje trenutno ne sadrži (po načelu „od općeg prema posebnom“, ali i prema sugestijama korisnika). Autor ima ambiciju stvoriti sveobuhvatnu zbirku koja osim svih podzakonskih akata Zakona o gradnji uključuje i one propise iz drugih gospodarskih sektora koji u sebi sadrže odredbe relevantne za npr. projektiranje ili izvođenje radova.

 

Detalji o Priručniku i njegovom autoru, za kojeg se može reći da je kao ravnatelj Uprave za graditeljstvo resornog Ministarstva u razdoblju od 2000. do 2013. bio ključna osoba u uspostavljanju sustava suvremene hrvatske građevno-tehničke regulative, mogu se naći na www.regulab.eu.

 

Preuzimanjem Priručnika s iste web adrese imate priliku 30 dana besplatno ga koristiti da provjerite ispunjava li vaša očekivanja. Ako se odlučite za trajno korištenje, godišnjom pretplatom (koja do 31.8.2021. iznosi  promotivnih 200 kn) uz korištenje Priručnika stječete i pravo na besplatne konzultacije u vezi primjene građevno-tehničke regulative.

 

LogoZoG Novi informatički priručnik - Zakon o gradnji plus

Publisher:
gradimozadar.hr