tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Kako prijavit stambenu zgradu za energesku obnovu? Odgovor ima HSZG!

11 godina s Vama!

Kako prijavit stambenu zgradu za energesku obnovu? Odgovor ima HSZG!

Retrofit HUB - novi je projekt Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju koji pomaže pri prijavi zgrada na projekte energetskih obnova

Sve se više prepoznaje važnost energetske obnove višestambenih zgrada u Hrvatskoj, no kako potaknuti i krajnje korisnike da se uključe u prijavu procesa energetske obnove?

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) objavilo je Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine. Nacrt predviđa da će sve zgrade u Hrvatskoj do 2050. godine ostvariti gotovo nultu razinu energetske potrošnje. Program je potaknut Europskim zelenim planom koji ima ambiciju da Europa do 2050. bude ugljično neutralna. Predviđa se da će do 2030. godine u Hrvatskoj biti obnovljeno 25% nacionalnog fonda zgrada uz godišnju stopu obnove zgrada od 3%.

 

Da bi se zacrtani ambiciozni ciljevi postigli, Croatia Green Building Council kreće u provedbu novog projekta - Retrofit HUB. Projekt financira Europska klimatska inicijativa (EUKI), a uz Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC), u provedbi sudjeluju i Poljski te Mađarski GBC.

 

Retrofit HUB ističe važnost educiranja i povezivanja ključnih skupina; korisnika zgrada (stanara), predstavnika stanara, upravitelja imovine/objekata, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka iz privatnog sektora, predstavnika udruga, studenata i šire javnosti.

 

Dean Smolar, izvršni direktor Croatia GBC

 

„Projekt će pružiti sveobuhvatan pristup analizi postojećih inicijativa i programa energetske obnove te će omogućiti jednostavno i razumljivo praćenje i prijavljivanje krajnjih korisnika na programe i inicijative energetske obnove višestambenih zgrada.“

 

Aktivnosti projekta bit će usmjerene na educiranje i podizanje svijesti navedenih dionika o načinima implementacije inicijativa obnove, tijeku te postupcima prijava i provedbe, instalacijama, materijalima i načinu verifikacije kvalitete provedene obnove. Istaknut će se dobrobiti energetske obnove kroz važnost utjecaja na klimu, klimatsku otpornost, prilagodbu te pojašnjenje energetske učinkovitosti.

 

Analiza stanja na tržištu koju će provesti relevantni stručnjaci, osigurat će aktualni pregled prednosti i nedostataka dosadašnjeg provođenja inicijativa energetske obnove višestambenih zgrada u zajedničkom Pregledu dosadašnje prakse energetske obnove.

 

Takav aktualni pregled dosadašnje provedbe inicijativa energetske obnove pružit će potrebna znanja za provođenje edukativnih treninga i radionice studija slučaja gdje će sudionici surađivati s krajnjim korisnicima nekoliko višestambenih zgrada koje zahtijevaju energetsku obnovu. Rezultati proizašli iz radionica bit će dostupni na online platformi te će se generirati Vodič za energetsku obnovu s rezultatima dobivenih provedenim projektom.

 

U naredne dvije godine provedbe projekta, 3 europska GBC-a iz Poljske, Mađarske i Hrvatske surađivat će na podizanju važnosti razumijevanja programa energetske obnove kod krajnjih korisnika koji obnovu žele provesti, a nisu sigurni kako.