tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

11 godina s Vama!

Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

Čak četiri građevinska projekta, pobjednika hrvatskog prednatjecanja, sudjelovat će na ovogodišnjem natječaju za međunarodnu Graditeljsku nagradu CEMEX koja će se 31. put održati u Meksiku potkraj godine.

Međunarodna Graditeljska nagrada CEMEX tako će uključiti i hrvatske projekte koji se natječu još od 2006., a ove godine konkuriramo u tri glavne kategorije, ali i za dvije posebne nagrade. Natječaj koji je trajao kroz ožujak i travanj bio je otvoren svim arhitektima, građevinarima i investitorima s projektima koji su završeni tijekom 2020. i 2021. godine, a kriteriji odabira bili su arhitektonsko rješenje, projekt konstrukcije, postupak gradnje, cjelovita održivost te drugi stručni čimbenici.

 

Neovisni stručni Odbor nagrade koji čine mr. sc. Petra Škevin, d.i.a., potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, prof. dr. sc. Alen Harapin, d.i.g., prodekan za tehnologiju, infrastrukturu i konkurentnost Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije u Splitu te Daša Gazde, d.i.a., predsjednica Društva arhitekata Splita, odabrao je sljedeće projekte za međunarodno natjecanje:

 

  • Obnova i rekonstrukcija Donjeg i Gornjeg mosta u Ninu, nacionalni pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine
  • Stambeno-poslovna građevina u Kutini, nacionalni pobjednik u kategoriji Stambene građevine
  • Vidikovac Zadar, nacionalni pobjednik u kategoriji Zajednički prostori
  • Hortikulturna revitalizacija i ozelenjivanje platoa u parku Gradac, dobitnik posebnih nagrada za Održivu gradnju te Društvenu vrijednost

 

 

„Među projektima koji su se ove godine prijavili za sudjelovanje na našem natječaju, odabrani su se istaknuli ne samo kreativnim građevinskim projektima i inovativnim promišljanjem urbanog prostora, već i korištenjem rješenja koja nude održivost gradnje, ali i visoku fleksibilnost primjene. Vjerujem da će njihove ideje biti prepoznate na međunarodnoj razini te biti podjednako ponos našoj građevinskoj i arhitektonskoj struci kao i inspiracija graditeljima širom svijeta“, istaknuo je prilikom objave hrvatskih predstavnika Alen Voloder, predsjednik Uprave CEMEX-a Hrvatska, te im pri tom uputio čestitku i zaželio sreću na međunarodnom natjecanju.

 

Već nekoliko godina Graditeljsku nagradu CEMEX prati slogan "Ideje koje grade život", čime CEMEX naglašava vrijednost ideja realiziranih u projektima koji stvaraju vrijednost za krajnje korisnike. Natjecanje nastoji potaknuti kreativnost i razvoj bolje prakse gradnje te ističe inovacije koje će postati novi standardi izgradnje u budućnosti. Svi nacionalni pobjednici bit će predstavljeni na službenoj stranici nagrade: https://premioobrascemex.com/

 

 

GRADITELJSKA NAGRADA CEMEX 2022. • DODATNE INFORMACIJE O POBJEDNICIMA

 

Vidikovac – Zadar

Pobjednik u kategoriji Zajednički prostori

Predstavnik projekta: Ante Andrović

Arhitektonsko rješenje: Ante Andrović (mediterra d.o.o.)

Izvođač: TIM d.o.o.

 

Vidikovac_Zadar Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

 

U okviru EU projekta “REVIVAL“ (Revitalisation and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape), grad Zadar reintegrira zanemareni javni prostor i to prenamjenom opsežne vojne infrastrukture u turističke svrhe, vodeći računa o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih vrijednosti. Uređenje okoliša uključuje formiranje pješačkih staza (1. etapa), parkirališta, terasasto ukopanog platoa s tribinama te prijedlog revitalizacije tornja bivšeg vidikovca kao odvojene atrakcije.

 

Kako se radi o prostranoj zelenoj površini s velikim stablima, prirodna konfiguracija terena oko i između stabala korištena je za pješačke staze nepravilnog oblika širine 1,2 – 3 m uz koje su se smjestile klupe. Za daljnje etape planiran je i novi plato u nivou staza.

Staza, zamišljena kao 'Linearni Vidikovac' vijuga među borovima. Nalazi se na položaju s jedinstvenim pogledom na grad te revitalizira zanemaren, nepristupačan prostor, donedavno korišten kao divlji deponij.

 

Primjena dekorativnog betona pružila je brojne prednosti, ne samo u smislu izdržljivosti, samodostatnosti i pristupačnosti osobama s poteškoćama u kretanju, već kao i podloga za ključni detalj staze - fluorescentne kamenčiće. Tako su izbjegnuti jaka rasvjeta i svjetlosno zagađenje, omogućena je financijska isplativost staze na dulji rok. Svijetleća staza noću ne konkurira gradskim vizurama a daje dovoljno svjetlosti (koja se akumulira tijekom dana) da kao posjetnik vodi po noći.

Fotografije: Ante Andrović / Filip Brala

 

Obnova i rekonstrukcija Donjeg i Gornjeg mosta u Ninu

Pobjednik u kategoriji Infrastrukturne građevine

Predstavnik projekta: Marina Galić

Izvođač: Spegra d.o.o.

 

Donji_most_Nin Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

 

U katastrofalnoj poplavi 11. rujna 2017. godine mostovi u Ninu su teško oštećeni i dijelom urušeni. Izvedenim radovima su mostovi rekonstruirani, ojačani i dovedeni u stanje primjereno povijesnoj jezgri, jednoj od glavnih turističkih atrakcija Nina.

Tijekom rekonstrukcije težilo se da se što više kamenog materijala ponovno upotrijebi čime se doprinijelo smanjenju potrošenih resursa. Mostovi su se rekonstruirali po uzoru na njihov izgled prije no što su poplavljeni te su se na taj način uklopili u urbano okruženje i društveni kontekst. Kameni svodovi, oslonci svoda i srušeni i uklonjeni čelni zidovi sa zidanim ogradama ponovno se zidaju koristeći postojeće kamene zidne elemente u što većoj mjeri. Nadomještajući kamen bojom, teksturom, strukturom i čvrstoćom odgovara izvornom kamenu. Antikorozivna zaštita konstrukcije od primarne je važnosti za konstrukcije u morskom okolišu. Na vanjskim dijelovima armiranobetonski zidovi sanduka zaštićeni su čelnim zidovima. Za zidanje, fugiranje i injektiranje kamenog zida korišteni su bescementni mortovi i injekcijske smjese na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i pucolana.

 

Prikazanom obnovom rekonstruiran je izvorni izgled mosta, a korišteni materijali za zide kompatibilni su izvornom ziđu. Posebno se pazilo na trajnost građevine za koju je kritična trajnost armiranog betona i sidara za povezivanje zida i betona.

Fotografije: Ljubo Pavić

 

Stambeno – poslovna građevina u Kutini

Pobjednik u kategoriji Stambene građevine

Predstavnik projekta: Marin Račić

Arhitektonsko rješenje: Miroslav Rajić i Marin Račić (MR2 ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.)

Projekt konstrukcije: Miro Zadro (Stating d.o.o.)

Izvođač: D.I. ING d.o.o.

Zgrada_Kutina Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

 

Trendom da mali gradovi postaju sve popularniji za život zbog dislokacije poslova iz ureda, gradić poput Kutine našao je svoju šansu pružajući mnoštvo prednosti: mir, više vremena za obitelj, slobodne aktivnosti, lijepu i ugodnu okolicu te jeftinije kvalitetno stanovanje.

 

Autori ne rade tipičnu uglovnicu; volumen je projektiran kao solid koji bi samostalno mogao stajati bilo gdje. Na prvi pogled izgleda kao da se radi o prizemnici s velikim potkrovljem, obučenom u aluminijski lim: tako autori odgovaraju na kontekst, visinom minimalno odskačući od okolnih obiteljskih kuća. Krov koji je ujedno i pročelje etaža, projektiran je od falcanog aluminijskog lima, tako da su spojevi u nepravilnom ritmu element artikulacije pročelja, kao i loggie koje su projektirane s „nasumičnim“ pomakom. Tlocrtno, građevina je organizirana oko dva stubišta s po četiri stana. Dva stana su uglovna, jedan manji je jednostran, a središnje pozicionirani stan unutar zgrade, dvostrano je orijentiran i s čak dvije loggie. Ta je organizacija simetrično ponovljena oko drugog stubišta. Glavni naglasak većih stanova su kuhinje na pročelju, otvorene na loggie, koje se mogu koristiti kao blagovanja čitavo ljeto. Stanovi su vrlo svijetli i uvode atipično bogat prostorni standard u suvremenu stanogradnju. Prizemlje je više od stambenih etaža i kompletno je ostakljeno, razdijeljeno pravilnim ritmom dovratnika, što mu daje dostojanstvo javnog prostora.

 

Ovakvim odgovorom na višestambeni program za tržište izvučen je maksimum iz lokacije, materijala, programa i budžeta. Nerazmetljiva i dostojanstvena, ova kuća podiže arhitektonske i urbane standarde ne samo u Kutini.

Fotografije: Robert Leš

 

 

Hortikulturna revitalizacija i ozelenjivanje platoa u parku Gradac

Dobitnik posebnih nagrada Održiva gradnja te Društvena vrijednost

Predstavnik projekta: Lea Đurović Ruso

Arhitektonsko rješenje: Lea Đurović Ruso (Proto-arch d.o.o.)

Izvođač: TEXO MOLIOR d.o.o.

 

Park_Gradac Čak četiri hrvatska projekta natječu se za nagradu CEMEX

 

Plato u parku Gradac, zajedno sa središtem grada, iznimno je važan dio panorame grada Dubrovnika. Zbog svog položaja unutar dodirnog područja povijesne jezgre, pokrivenost platoa u parku Gradac spada u zonu zaštite kulturnih dobara krajobraznih i arhitektonskih vrijednosti. Plato služi kao vanjsko parkiralište. Projekt uključuje ozelenjivanje platoa, u vidu novog drvoreda i novih zelenih zaštitnih zona te njegu i dogradnju postojećih nasada. Duž zapadne linije obuhvata, vrhom obronka prema predjelu Danče zadržala se zatečena vegetacija, uglavnom stabla bagrema i grmovi lovora. U centralnom dijelu platoa se zasadio drvored crnike kako bi se fragmentirala jednolična površina, a zelene plohe povezale te iz točaka gradske jezgre i vidikovca dobili vegetaciju u više planova unutar panorame. Južnim i istočnim rubom obuhvata formirana je vegetacijska barijera kako bi se spriječile vizure na vegetacijom osiromašeni plato sadnjom visokih stablašica hrasta crnike i pinija, a sve na način da se ne uništi zatečena vegetacija prizemnog sloja i postojećih stabala. Parterno se obavila sadnja grmolikih vrsta iz areala mediteranske makije, halofitne vrste: mirta, prstasta konopljika, divlja te puzajući timijan.

 

Izvedena je i izmjena podloge platoa te je površinska obrada podne obloge izrađena od dekorativnog betona s vidljivim kamenim agregatom (CEMEX CoolirAdvanced), a sve usklađeno prema uzorku prihvaćenom od strane Ministarstva kulture u Dubrovniku.

 

Ono po čemu je izvedeni projekt inovativan je podzemno sidrenje stabala, proizvođača GreenBlue Urban i to po prvi put u Hrvatskoj čime se ostvario doprinos održivom razvoju urbane zelene infrastrukture. GreenBlue Urban RootSpace sustav se sastoji se od nosivih ćelija izrađenih od 100 % recikliranog materijala, s preko 95 % otvorenog praznog prostora za maksimalni volumen ukorjenjivanja stabla čime se stvaraju optimalni uvjeti za biologiju tla kako bi se korijen maksimizirao te time pospješio rast i zdravlje drveća. Implementacija ovog sustava uvelike smanjuje vjetroizvale stabala koje su na ovoj lokaciji vrlo česte. Podzemni sustav upravljanja rasta korijenja omogućuje dodatno podzemno sidrenje stabala i navodnjavanje te omogućuje da stablo kada dosegne maksimalne dimenzije ne počne naglo propadati zbog popločenog okoliša.

Fotografije: Dino Avdić i Mario Babarović