tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 DANI LOKALNOG ANGAŽMANA U ŠIBENIKU

11 godina s Vama!

DANI LOKALNOG ANGAŽMANA U ŠIBENIKU

Dani lokalnog angažmana
Foto: DASI
U Šibeniku od 23. do 25. rujna 2016. godine, u organizaciji Sobe DAŠ i Zavičajne škole, održat će se drugi Dani lokalnog angažmana.
Dani lokalnog angažmana zamišljeni su kao trodnevno događanje koje će okupiti sudionike različitih struka kako bi se kroz radionicu, predavanja i zajedničku diskusiju pokušalo utvrditi probleme, te ispitati različite mogućnosti korištenja javnog prostora i revitalizacije napuštenih objekata koji se nalaze na području nekadašnje vojarne Minerska.

U dnevnom dijelu programa održavat će se arhitektonska radionica, dok će se u večernjim satima odvijati predavanja u gradskoj jezgri.

Predavanja će održati stručnjaci iz područja arhitekture, antropologije, šumarstva. Teme o kojima će govoriti su kritički turizam, urbani vrtovi, intervencije u javnom prostoru, upravljanje napuštenim prostorima. Gosti predavači su Sonja Leboš, Dafne Berc, Tomislav Soldo, Bojan Mucko, Saša Šimpraga, Vice Krnčević, Emil Jurcan, te članovi Sobe DAŠ.

DLA_1 DANI LOKALNOG ANGAŽMANA U ŠIBENIKU
U sklopu Dana održat će se izložba radova šibenske umjetnice Lane Stojičević.

Za kraj događanja je predviđena prezentacija projekata nastalih na arhitektonskoj radionici na kojoj će i građani imati priliku vidjeti različite prijedloge iskorištavanja potencijalnog prostora grada koji je trenutno izvan funkcije.

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Splitu i Zagrebu, te ostali zainteresirani pozvani su da pošalju svoju prijavu za sudjelovanje na radionici na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije ponedjeljka 19. rujna 2016. godine.

Cilj Dana lokalnog angažmana je bolje upoznati građane i struku s vlastitim gradom, odnosno njegovim zapuštenim, marginaliziranim i nedovoljno valoriziranim prostorima, ali i preispitati ulogu arhitekture u današnjem funkcioniranju i oblikovanju grada.

Kako je bilo na Danima lokalnog angažmana u svibnju možete pročitati na http://d-a-si.hr/web/2016/06/01/osvrt-na-dane-lokalnog-angazmana/

Soba DAŠ je sekcija mladih Društva arhitekata Šibenik, osnovana u listopadu 2012. godine.
Ciljevi Sekcije su predstavljanje i afirmiranje mladih šibenskih arhitekata (do 35. godina) te studenata arhitekture i njihovih radova na arhitektonskoj i kulturnoj sceni grada Šibenika, ali i šire.
U svom djelovanju Sekcija organizira i provodi projekte koji su od interesa za članove Sekcije i građane Šibenika, a sve s ciljem uključivanja mladih u probleme gradskog prostora te pokušaja da se isti riješe.

Zavičajna škola je projekt udruge Borel s posebnim naglaskom na arhitekturu i urbanizam jer je taj dio društvenog angažmana trenutno ocijenjen kao najkritičnija točka tranzicije Šibenika iz industrijskog u turističko središte.

PROGRAM
• ČETVRTAK 22.9.2016.
caffe bar DOMALD
20:00 h UVOD U RADIONICU, voditelji radionice: Dafne Berc i Emil Jurcan
Okupljanje i diskusija o metodologiji, programu i ciljevima arhitektonske radionice.
• PETAK 23.9.2016.
9:00 – 12:00 h TERENSKI OBILAZAK VOJARNE MINERSKA uz stručno vodstvo
Prolazak šetnicom kroz vojarnu Minerska uz osvrt na današnje stanje,
položaj i status u gradu.
13:00 – 14:00 h RUČAK – ‘Narančasta zgrada’
14:00 – 18:30 h RADIONICA – ‘Narančasta zgrada’
Caffe bar DOMALD – PREDAVANJA
19:00 h “Performativno o DUUDI-u“, predavanje: Bojan Mucko
Pitanje državne imovine kao kategorije od općeg, javnog, odnosno zajedničkog dobra u kojem su aktivnosti DUUDI-ja popraćene iz tri različite perspektive – korisničke, legislativne i terenske.
20:00 h „Kritički turizam“, predavanje: Sonja Leboš
Izlaganje o kritičkom turizmu sastojat će se od uvodnog teorijskog dijela u kojem će se izložiti razmišljanja o globalnom zoniranju na turistificirane i ratne zone, te limesima tih zona, s posebnim osvrtom na područje dalmatinskog zaleđa. Također će biti riječi o platformi Uniadrion (na kojoj je Leboš na postdiplomskom studiju vođenom s katedre antropologije Sveučilišta u Bolonji stekla naslov eksperta za kulturni turizam).
U središnjem dijelu, autorica će predstaviti svoje vlastite prakse na diskurzivnom tragu kritičkog turizma, neke domaće kritičke filmske prakse na pojmovno sličnom, ali poetski različitom tragu, te primjere kustoske prakse kritičkog turizma koje se usustavljuju u turistificiranim područjima.
U završnom dijelu izlaganja, Leboš pojašnjava svoju definiciju kritičkog turizma kao kapaciteta urbanog sustava da se reprezentira (i) kroz kritičku autorefleksiju.
21:00 h “Refleksivni prostori / Prostori refleksije”, predavanje: Dafne Berc
Kako ‘čitati’ prostore infrastrukturnog propadanja, nedovršene prostore, međuprostore, tranzitne prostore, preostale prostore, latentne prostore, prostore transformacije? Osvrt na par metodoloških smjernica za razvoj prognostičkog dijaloga i izbjegavanje prenagljenih odluka o prenamjenama koje bi mogle umanjiti kvalitetu doprinosa takvih prostora lokalnoj socio-urbanoj dinamici.
 • SUBOTA 24.9.2016.
‘Narančasta zgrada’
9:00 – 13:00 h RADIONICA
13:00 – 14:00 h RUČAK
14:00 – 18:30 h RADIONICA
Klub AZIMUT – PREDAVANJA
19:00 h „Urbani vrtovi“, predavanje: Vice Krnčević
Urbani vrtovi, osim što su izvor zdrave hrane, imaju i socijalnu i psihološku dimenziju na stanovnike grada. Zapušteni gradski prostori, koje ljudi zaobilaze u širokom luku, uz malo truda pretvaraju se u mirisne i lijepe komadiće zelene đungle, suprostavljajući se sivim tonovima betona i asfalta. Na predavanju će se govoriti o urbanom vrtlarenju, mogućnostima urbanog vrtlarenja na zapuštenim područjima u Šibeniku, autohtonom mediteranskom bilju, primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu, te o daljnjim
koracima ka osnivanju Urbanih vrtova na zapuštenim područjima u Šibeniku.
20:00 h „Uloge i značaj intervencija u javnim prostorima“, predavanje:Tomislav Soldo
Predavanje će se pozabaviti temom javnih prostora u službi scene umjetničkog izričaja i djelovanja, sve učestalije prakse kao odgovora na ekonomsku krizu u Europi, ali kao i reakcije na sporost, tromost i nemoć urbanističke prakse da odgovori na sve
dinamičniji i promjenjiviji način života. Bottom-up model kao novi alat oblikovanja i prisvajanja prostora.
21:00 h „1POSTOZAGRAD“, predavanje: Saša Šimpraga
Predstavljanje platforme 1POSTOZAGRAD uključit će metode i alate rada na nizu primjera poboljšanja javnog prostora Zagreba u malom i velikom mjerilu. Predstavit će se i inicijativa za postavljanje nove česme za besplatnu pitku vodu u Šibeniku na ime lokacije koja je tamo nekad i postojala.
NEDJELJA 25.9. 2016.
VOJARNA MINERSKA
11:00 – 14:00 h PREZENTACIJA RADOVA RADIONICE
U prostoru bivše vojne hale održat će se prezentacija radova nastalih na trodnevnoj
radionici na temu vojarne Minerska.
OKRUGLI STOL
Nakon prezentacije održat će se okrugli stol na kojem će se sumirati zaključci
prezentiranih radova te raspraviti o daljnim mogućnostima promišljanja napuštenog prostora vojarne Minerska.
14:00 h RUČAK I DRUŽENJE
OTVORENJE IZLOŽBE
“Pa – pa”, izložba: Lana Stojićević
Site-specific intervencija potaknuta mutnim sjećanjem iz djetinjstva postavlja elemente komercijalnog proizvoda ratnog sadržaja namijenjenog djeci u prostor demilitarizirane vojarne Minerska. Rad problematizira ratnu propagandu, prezentaciju rata djeci putem proizvoda natopljenog ideologijom, komercijalizaciju rata te ulogu takvog prozvoda u odrastanju i kolektivnom identitetu. Namjera rada je sagledavanje takvog
problematičnog proizvoda s vremenskim odmakom, korištenje interpretiranih motiva preuzetih s komercijalnog proizvoda kao okidača ratnih sjećanja.
LANA STOJIĆEVIĆ
Lana Stojićević vizualna je umjetnica rođena u Šibeniku. Diplomirala je slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje trenutačno radi kao vanjska suradnica. Izlagala je na nekoliko samostalnih i više skupnih izložbi. Članica je HDLU i HULU Split. Dobitnica je više strukovnih nagrada, između ostalih, likovne nagrade za mladog umjetnika
Hrvatskog društva likovnih umjetnika 2015. godine.
O PREDAVAČIMA:
DAFNE BERC
Dafne Berc je arhitektica iz Zagreba, školovana i na Berlage Institute u Amsterdamu te na Universidad Politecnica de Catalunya u Barceloni. Znatan dio svog radnog angažmana posvetila je proučavanju prostornih problematika društveno-ekonomske razvojne sfere – između ostalog, strukturnim analizama turističkih krajolika sjevernog (europskog) Mediterana i obale Hrvatske. Autor i koautor je istraživanja, studija, članaka i publikacija te voditelj radionica u suradnji sa znanstvenim institucijama, stručnim i organizacijama nezavisne kulture u zemlji i inozemstvu.
EMIL JURCAN
Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Suosnivač grupa Temp i Pulska grupa. Autor projekata rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u Puli, Palače Nomada u Splitu i sportske luke Delfin u Puli. Od 2015. predsjednik Društva arhitekata Istre. Član arhitektonske zadruge Praksa.
VICE KRNČEVIĆ
Vice Krnčević diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, smjer zaštita prirode i okoliša, a nakon toga odlazi na stručno usavršavanje na Azore (Portugal) u sklopu europskog programa stručnih praksi Eurodyssee, gdje radi na proučavanju kitova i dupina. Nakon povratka u Hrvatsku, započinje stručno osposobljavanje u Argonauti.
2013. godine radio u NP Mljet kao Čuvar prirode.
SONJA LEBOŠ
Sonja Leboš, etnologinja/kulturna antropologinja i romanistica; djeluje u polju intermedijacije, povezujući kulturnu teoriju i praksu. Osnivačica i predsjednica je Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII).
Od 2013. istraživačica i projekt manager u Sivoj zoni, prostoru za suvremenu i medijsku umjetnost na otoku Korčuli.
BOJAN MUCKO
Bojan Mucko završio je Etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofiju na Filozofskom fakultetu Zagrebu te studij Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti. Član je Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, selektor međunardnog festivala etnografskog filma ETNOFILm. Trenutno radi kao vanjski suradnik HRT-a – voditelj je televizijske emisije Znanstveni krugovi i novinar emisije Transfer.
TOMISLAV SOLDO
Tomislav Soldo završio je Arhitektonski fakultet u Zagrebu 2007. godine. Od 2007. do 2011.godine radi u Studiu 3LHD, a od 2010. godine je i ovlašteni arhitekt.
U jesen 2011. odlazi na strukovni master u trajanju od godinu dana u Saint Etienne, Francuska. Master se bavi problematikom javnih prostora, naslovljen kao Javni prostori – dizajn, arhitektura i praksa, a u sklopu kojeg je i obavio stažiranje u trajanju od 3 mjeseca u Collectifu Cochenko, Paris.
Od povratka u Hrvatsku 2012.godine djeluje kao freelancer, radeći samostalno te kao vanjski suradnik Studija 3LHD, a povremeno sudjeluje i u intervencijama u javnim prostorima, do sada u Hrvatskoj i Francuskoj.
SAŠA ŠIMPRAGA
Saša Šimpraga je analitičar prostora, publicist i aktivist iz Zagreba. Autor je knjige “Zagreb, javni prostor” i osnivač i voditelj platforme 1POSTOZAGRAD koja se bavi poboljšanjima grada i javnim dobrima. Suosnivač je i član projekta Motel Trogir te (su)autor i voditelj projekata kao što su Ars Publicae, Virtualni muzej Dotrščina, 50 Poems for Snow i UVIJEK/ Festival poezije otpora.
VAŽNE INFORMACIJE:
Studenti Arhitektonskog fakulteta u Splitu i Zagrebu, te ostali zainteresirani pozvani su da pošalju svoju prijavu za sudjelovanje na radionici na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do srijede, 21. rujna 2016. godine.
RASPORED BRODSKE LINIJE U NEDJELJU:
POLAZAK BRODA S RIVE (ispred Lučke kapetanije)
ZA MINERSKU
10:30 h
13:30 h
POVRATAK
13:00 h
17:00 h

Izvor: DAZ
Publisher:
gradimozadar.hr