tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

11 godina s Vama!

Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

Dana 15.12. u maloj vijećnici Grada predstavljeno je pet prvo nagrađenih idejnih prijedloga uređenja gradske Tržnice Zadar
Gradonačelnik Božidar Kalmeta objavio je rezultate natječaja: “Sadašnje stanje tržnice nije zadovoljavajuće te ona treba postati centar i promotor gospodarskog razvoja poljoprivrede Grada. Cilj je da to bude seljačka tržnica na kojoj će se prodavati proizvodi naših OPG-ova. Šamo dio svega što će se riješiti uređenjem jesu niski banci i nadstrešnice s kojih se slijeva kiša. Ovaj je projekt zahtijevao jedno cjelovito riješenje, zato smo se obratili struci da ona da prijedlog te da struka ocijeni najbolji rad koji će riješiti ovo pitanje. Nakon ovoga slijedi izrada projekta, pošto je to tek idejni projekt, a potom i realizacija izgradnje tržnice.” Kazao je Božidar Kalmeta.
Predstavljanje_Kalmeta Projekt uređenja gradske Tržnice u ZadruPredstavljanju idejnog prijedloga prisustvovala je i Simona Gregorović, predsjednica zadarskog društa arhitekata:“Prema konzervatorskim uvjetima prednost su dobili radovi koji ne uključuju gradnju, već lakše natkrivanje odnosno nadstrešnicu, značajno je bilo da ploha ne zaklanja pogled sa bedema niti pogled prema staroj crkvi sv. Šime”, kazala je Gregorović.

U gradu Zadru pod upravljanjem gradskog trgovačkog društva Tržnice Zadar d.o.o. aktivno je pet tržnica, od kojih je glavna gradska, tržnica “Grad” u staroj jezgri na Poluotoku, najstarija. Zadarske tržnice (posebno ova u centru grada) su nedovoljno iskorišten resurs, posebice obzirom na njihov značaj u naglašavanju vrijednosti domaćeg lokalnog proizvoda, te je potrebno aktivirati i sadržajno profilirati identitet tržnice. Stoga bi obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gradske tržnice uz realizaciju projekata uređenja obalnog prostora grada, Rive i uvale Jazine, te javnih prostora grada, u konačnici promovirala najvažniju identitetsku cjelinu grada, Poluotok i posredno stvorila preduvjete za revitalizaciju stare gradske jezgre. 

Kod definiranja strategije uređenja gradske tržnice, Grad Zadar se opredijelio za pribavljanje kvalitetnog rješenja putem urbanističko-arhitektonskog natječaja. Program natječaja, temeljem zahtjeva Grada Zadra i u skladu s konzervatorskim uvjetima izradili su doc. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh. sa Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prostorni obuhvat urbanističko-arhitektonskog natječaja bio je podijeljen u dvije zone: Zonu 1 i Zonu 2. Zona 1 je određena zelenom nenatkrivenom tržnicom, sadašnjom upravnom zgradom TD Tržnice d.o.o, te bivšom zgradom tržnice i obodnim ulicama, a Zona 2 prostornim sklopom Hrvatskog restauratorskog zavoda i nedovršene Crkve sv. Šime, te neizgrađenim javnim prostorom i obodnim ulicama. 

Zona 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) je u okviru ovog natječaja određen kao zona za realizaciju, dok je Zona 2 određena kao zona anketnog natječaja kojim su se htjele ispitati mogućnosti uređenja prostora tržnice kao i ostalog okolnog prostora, a sukladno konzervatorskim smjernicama.

geopodloga Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

Na natječaj, koji je trajao od 30. rujna 2016. do roka za predaju natječajnih radova 29. studenog 2016., zaprimljeno je ukupno 28 radova, a otvorenje izložbe natječajnih radova urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru održat će se 10. siječnja 2017. godine u Arheološkom muzeju Zadar u 18:00 sati, a bit će otvorena do 21. siječnja 2017. godine.

Organizator i provoditelj natječaja je Društvo arhitekata Zadra ispred kojeg je za tajnika u provedbi natječaja imenovana Ana Đinđić, dipl.ing.arh.

Za ocjenu natječajnih radova Grad Zadar je imenovao članove i zamjenika članova Ocjenjivačkog suda, Stručne savjetnike, članove Tehničke komisije u sljedećem sastavu:

OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:1. prof. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Članovi:        2. doc. Ivana Ergić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
       3. prof.mr.sc. Emil Šverko, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
       4. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
       5. Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Zamjenski član: 6. dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 

STRUČNI SAVJETNICI
1. Nenad Rimanić, ing.arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
2. Vlatko Marušić, dipl.oec., T.D. Tržnica Zadar d.o.o.
3. Zrinka Prusac, dipl.ing.agronomije, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA
1. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Zrinka Vrkić, dipl.ing. arh., predstavnik Provoditelja
3. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja


Odlukom ocjenjivačkog suda nagrađeni su sljedeći natječajni radovi:

I. nagrada u neto iznosu od 80.000,00 kuna
Autori: njiric+arhitekti i Numen/For/Use
Autori: prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl. ing. arh.
Nikola Radeljković, dipl.diz.
Sven Jonke dipl.diz.
Suradnici: Domagoj Mlinarić, stud.arh.
Ivan Siništaj, stud.arh.
Ian Kruezi, stud. arh.
Irma Šmuc, dipl.ing.arh.

Pobjedniko_rijeenje_ureenja_Njiri_2 Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

II. nagrada u neto iznosu od 50.000,00 kuna
Autori: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Robert Potokar, U.D.I.A.
Anja Patekar, M.I.A.
Jernej Borko, M.I.A.

3d_2._nagrada_Custom_Small Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

III. nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kuna
Autor: SODA-arhitekti
Projektni tim: Jure Čudina, mag.ing.arh.
Vedran Jukić, dipl.ing.arh.
Maša Medoš, mag.ing.arh.
Suradnici: Mihaela Goluža, mag.ing.arh.
Marin Knežević, mag.ing.arh.
Diego Kozlović, mag.ing.arh.
Koncept dizajna prodajnog pulta:
REdizajn - Neven Kovačić, dipl. diz.
Konzultanti za konstrukciju:
Radionica statike - Vlaho Miljanović, mag.ing.aedif.
Ivan Klepo, mag.ing.aedif.

3d_3._nagrada_Small Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

IV. nagrada u neto iznosu od 24.000,00 kuna
Autori: akademik Branko Kincl, dipl.ing.arh.
Ivan Benković, mag.ing.arch.
Ana Breka, dipl.ing.arh.
Mirta Dropulić, dipl.ing.arh.
Ivana Drviš, dipl.ing.arh.
Almir Ibrahimović, dipl.ing.arh.
Zrinka Mustać, dipl. ing.arh.
Mihovil Selak, dipl.ing.arh.
Konzultant za konstrukciju:
Zlatko Belošević, dipl.ing.građ.
Konzultant za krajobrazno uređenje:
Robert Duić, dipl.ing.agr.
Konzultant za zaštitu od požara:
Goran Tončinić, dipl.ing.arh.

3d_4._nagrada_Small Projekt uređenja gradske Tržnice u Zadru

V. nagrada u neto iznosu od 16.000,00 kuna
Autori: Velinka Galić, dipl.ing.arh.
Vlado Bandur, mag.ing.arch.
Željka Đalto, mag.ing.arch.
Bruna Furač, mag.ing.arch.
Marko Galić, mag.ing.arch.
Marija Pavlović, mag.ing.arch.

3d_5._nagrada_Small Projekt uređenja gradske Tržnice u ZadruPublisher:
gradimozadar.hr