gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 
Molim ponudu za sanaciju krova
I RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. Demontaža postojećeg krovišta (crijep (Mediteran), letve, bitum. ljepenka) m2 125,00
II KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. Dobava i montaža (zamjena) oštećenih dasaka m2
2. Kemijska zaštita dasaka (gornja strana) m2 125,00
3. Dobava i montaža krovne hidroizolacijske folije m2 125,00
4. dobava i montaža krovnih kontraletava i letava uz kemijsku zaštitu m2 125,00
5. montaža postojećeg crijepa (Mediteran), zamjena oštećenog crijepa m2 125,00
6. Dobava i montaža rubnog crijepa (Mediteran) na vijenac m' 29,00
7. Popravak oštećenja vijenca m' 29,00
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:

SVEUKUPAN IZNOS:
Lokacija: Zadar
Objavljeno: 14 Ožujak 2017
Kontakt podaci su vidljivi samo korisnicima s pretplatom.